Інструкція для посади "Культорганізатор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Культорганізатор" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - чинні нормативні акти з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності;
      - основи історії і теорії мистецтва, історії виникнення ігор та розваг, їх соціально-психологічні й педагогічні функції;
      - методи та способи активізації аудиторії, залучення різних категорій населення до колективного ігрового спілкування;
      - драматургічну побудову масових розважальних заходів;
      - основи конферансу;
      - ігровий репертуар для різних вікових категорій населення;
      - досвід роботи культорганізаторів в інших закладах культури;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Культорганізатор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Культорганізатор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Культорганізатор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Культорганізатор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить масові ігри, забезпечує колективне ігрове спілкування.

2.2. Організує вистави, проводить вечори розваг та інші форми організації дозвілля населення.

2.3. Бере участь у розробленні та складанні сценаріїв, тематичних програм, ігрових форм колективного дозвілля, художньому оформленні та музичному супроводі заходів.

2.4. Складає кошторис видатків на проведення заходів і подає його на затвердження в установленому порядку.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Культорганізатор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Культорганізатор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Культорганізатор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Культорганізатор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Культорганізатор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Культорганізатор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Культорганізатор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Культорганізатор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Культорганізатор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Культорганізатор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Культорганізатор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Культорганізатор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Культорганізатор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Культорганізатор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Культорганізатор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Культорганізатор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.