Інструкція для посади "Зберігач фондів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Зберігач фондів" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - нормативні і керівні матеріали з питань фондової роботи;
      - новітні дослідження, методичну літературу, передовий досвід вітчизняних і зарубіжних музеїв з питань обліково-зберігальної роботи;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Зберігач фондів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Зберігач фондів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Зберігач фондів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Зберігач фондів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Несе дисциплінарну і матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством за збереження музейних фондів, переданих йому на матеріально-відповідальне зберігання за відповідною документацією.

2.2. Відповідає за їх правильний облік, схоронність від руйнування і крадіжок.

2.3. Веде дослідну роботу з вивчення музейних предметів і колекцій, забезпечує їх своєчасну наукову інвентаризацію.

2.4. Веде облік і щорічно перевіряє наявність та стан збереження музейних предметів із фондів музею.

2.5. Готує акти й описи на приймання і видачу музейних предметів із фондів музею.

2.6. Бере участь у реєстраційних оглядах.

2.7. Веде облік і реєстрацію відвідувачів фондосховищ, стежить за дотриманням ними встановлених правил роботи з музейними предметами.

2.8. Забезпечує правильне ведення і зберігання обліково-зберігальної документації.

2.9. Здійснює комплектування систематичних колекцій.

2.10. Вивчає музейні колекції, бере участь у підготовці наукових праць, каталогів, рекламних - та інших видань музею.

2.11. Проводить екскурсії та читає лекції згідно з встановленими нормами.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Зберігач фондів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Зберігач фондів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Зберігач фондів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Зберігач фондів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Зберігач фондів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Зберігач фондів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Зберігач фондів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Зберігач фондів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Зберігач фондів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Зберігач фондів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Зберігач фондів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Зберігач фондів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Зберігач фондів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Зберігач фондів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Зберігач фондів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Зберігач фондів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.