Інструкція для посади "Зберігач фондів 2-ї категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Зберігач фондів 2-ї категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - стаж роботи за професією зберігача фондів не менше 1 року; бакалавра - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - нормативні і керівні матеріали з питань фондової роботи;
      - новітні дослідження, методичну літературу, передовий досвід вітчизняних і зарубіжних музеїв з питань обліково-зберігальної роботи;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Зберігач фондів 2-ї категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Зберігач фондів 2-ї категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Зберігач фондів 2-ї категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Зберігач фондів 2-ї категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Несе дисциплінарну і матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством за збереження музейних фондів, переданих йому на матеріально-відповідальне зберігання за відповідною документацією.

2.2. Відповідає за їх правильний облік, схоронність від руйнування і крадіжок.

2.3. Веде дослідну роботу з вивчення музейних предметів і колекцій, забезпечує їх своєчасну наукову інвентаризацію.

2.4. Веде облік і щорічно перевіряє наявність та стан збереження музейних предметів із фондів музею.

2.5. Готує акти й описи на приймання і видачу музейних предметів із фондів музею.

2.6. Бере участь у реєстраційних оглядах.

2.7. Веде облік і реєстрацію відвідувачів фондосховищ, стежить за дотриманням ними встановлених правил роботи з музейними предметами.

2.8. Забезпечує правильне ведення і зберігання обліково-зберігальної документації.

2.9. Здійснює комплектування систематичних колекцій.

2.10. Вивчає музейні колекції, бере участь у підготовці наукових праць, каталогів, рекламних - та інших видань музею.

2.11. Проводить екскурсії та читає лекції згідно з встановленими нормами.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Зберігач фондів 2-ї категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Зберігач фондів 2-ї категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Зберігач фондів 2-ї категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Зберігач фондів 2-ї категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Зберігач фондів 2-ї категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Зберігач фондів 2-ї категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Зберігач фондів 2-ї категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Зберігач фондів 2-ї категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Зберігач фондів 2-ї категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Зберігач фондів 2-ї категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Зберігач фондів 2-ї категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Зберігач фондів 2-ї категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Зберігач фондів 2-ї категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Зберігач фондів 2-ї категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Зберігач фондів 2-ї категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Зберігач фондів 2-ї категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.