Інструкція для посади "Лектор 1-ї категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лектор 1-ї категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією лектора (екскурсовода) 2-ї категорії - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи;
      - найновіші дослідження і методичну літературу з проблем науково-освітницької роботи;
      - тематику екскурсій, лекцій;
      - передовий досвід екскурсійно-лекційної роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв;
      - культуру мови;
      - правила літературної вимови, лексику української та інших мов;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Лектор 1-ї категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лектор 1-ї категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лектор 1-ї категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лектор 1-ї категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідно до встановлених норм проводить екскурсії і читає лекції на експозиціях, виставках, відкритому зберіганні фондів і музейних об'єктах.

2.2. Розробляє нові екскурсійні і лекційні теми.

2.3. Відповідно до нових матеріалів і вказівок методиста вносить доповнення і зміни в екскурсії і лекції.

2.4. Працює над удосконаленням методики проведення екскурсій і лекцій.

2.5. Бере участь у підготовці методичної документації, прослуховуванні екскурсій і лекцій, пропаганді, організації і проведенні науково-освітніх заходів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лектор 1-ї категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лектор 1-ї категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лектор 1-ї категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лектор 1-ї категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лектор 1-ї категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лектор 1-ї категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лектор 1-ї категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лектор 1-ї категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лектор 1-ї категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лектор 1-ї категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лектор 1-ї категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лектор 1-ї категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лектор 1-ї категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лектор 1-ї категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лектор 1-ї категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лектор 1-ї категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.