Інструкція для посади "Методист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Методист" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - теорію і практику бібліотекознавства та бібліографії;
      - вітчизняний та світовий досвід в галузі бібліотечної справи;
      - основи організації методичної роботи;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Методист призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Методист підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Методист керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Методист під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідає за ділянку роботи у відділі (секторі) бібліотеки (ЦБС).

2.2. Розробляє методичні матеріали з питань бібліотечно-бібліографічного обслуговування.

2.3. Бере участь у розробці перспективних і поточних планів роботи відділу (сектора).

2.4. Здійснює аналіз стану бібліотечно-бібліографічного обслуговування.

2.5. Систематизує та аналізує матеріали щодо діяльності бібліотек, готує пропозиції щодо поліпшення їх роботи.

2.6. Сприяє впровадженню результатів наукових досліджень у практику.

2.7. Бере участь в організації і проведенні нарад, семінарів, лекцій, висновок, а також у підготовці посібників і методичних матеріалів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Методист має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Методист має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Методист має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Методист має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Методист має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Методист має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Методист має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Методист має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Методист має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Методист несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Методист несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Методист несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Методист несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Методист несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Методист несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Методист несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.