Інструкція для посади "Завідувач художньої частини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач художньої частини" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за аналогічною за характером професією не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури і мистецтва;
      - техніку і технологію художньо-оформлювальних робіт;
      - техніку сцени та правила її експлуатації;
      - передовий досвід професійного і самодіяльного театру щодо оформлення вистав та використання техніки сцени;
      - основи економіки та організації праці;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Завідувач художньої частини призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач художньої частини підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач художньої частини керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач художньої частини під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. На основі вивчення сценарних матеріалів розробляє декоративно-художнє оформлення виставки.

2.2. Створює ескізи і макети декорацій, костюмів, гриму, меблів, бутафорії відповідно до творчого задуму режисера, а також ескізи реклам, афіш, програм, запрошень.

2.3. Розробляє робочі та конструктивні креслення декорацій, інших деталей оформлення.

2.4. Вирішує питання щодо світлового оформлення вистави.

2.5. Організує і контролює виконання всіх оформлювальних робіт, їх відповідність кресленням та описам, забезпечує технічно-відповідну експлуатацію техніки сцени, підтримання її у робочому стані.

2.6. Проводить монтувальні репетиції, здійснює коригування оформлення з урахуванням зауважень.

2.7. Визначає потребу в матеріалах для оформлення вистав та обладнання сцени, складає на них заявки.

2.8. Забезпечує раціональне використання коштів на оформлювальні роботи.

2.9. Керує технічним персоналом під час генеральних репетицій та вистав.

2.10. Контролює дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач художньої частини має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач художньої частини має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач художньої частини має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач художньої частини має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач художньої частини має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач художньої частини має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач художньої частини має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач художньої частини має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач художньої частини має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач художньої частини несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач художньої частини несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач художньої частини несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач художньої частини несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач художньої частини несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач художньої частини несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач художньої частини несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.