Інструкція для посади "Старший музейний доглядач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший музейний доглядач" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта, індивідуальна підготовка, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією музейного доглядача не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила поведінки відвідувачів у музеї, режим роботи музею, правила зберігання експонатів;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Старший музейний доглядач призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший музейний доглядач підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший музейний доглядач керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший музейний доглядач під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво групою музейних доглядачів, що за ним закріплені.

2.2. Забезпечує збереження експонатів у дорученій йому експозиції від псування і крадіжок.

2.3. Приймає і здає згідно зі списком після закінчення роботи доручену йому експозицію черговому співробітникові.

2.4. Стежить за чистотою закріплених за ним залів.

2.5. Спостерігає за тим, щоб відвідувачі не порушували правил поведінки в музеї і режимів його роботи.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший музейний доглядач має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший музейний доглядач має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший музейний доглядач має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший музейний доглядач має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший музейний доглядач має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший музейний доглядач має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший музейний доглядач має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший музейний доглядач має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший музейний доглядач має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший музейний доглядач несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший музейний доглядач несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший музейний доглядач несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший музейний доглядач несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший музейний доглядач несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший музейний доглядач несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший музейний доглядач несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.