Інструкція для посади "Організатор екскурсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Організатор екскурсій" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок укладання угод на проведення екскурсій;
      - тарифи на послуги, що надаються організаціям, які обслуговують екскурсантів;
      - програми екскурсій;
      - форми та правила складання документів на проведення екскурсій;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Організатор екскурсій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Організатор екскурсій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Організатор екскурсій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Організатор екскурсій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує проведення екскурсії.

2.2. Заключає угоди з організаціями та закладами на проведення екскурсій.

2.3. Виписує рахунки та контролює перерахування коштів відповідно до угод.

2.4. Залучає громадян, бажаючих прийняти участь в екскурсіях, продає їм квитки, збирає в групу та направляє на екскурсію.

2.5. Забезпечує своєчасне проведення екскурсій за передбаченого програмою.

2.6. В установлені терміни здає гроші та звіти.

2.7. Веде облік заявок та угод на проведення екскурсій, складає звітність щодо проведених екскурсій.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Організатор екскурсій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Організатор екскурсій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Організатор екскурсій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Організатор екскурсій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Організатор екскурсій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Організатор екскурсій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Організатор екскурсій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Організатор екскурсій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Організатор екскурсій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Організатор екскурсій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Організатор екскурсій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Організатор екскурсій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Організатор екскурсій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Організатор екскурсій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Організатор екскурсій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Організатор екскурсій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.