Інструкція для посади "Головний хормейстер клубного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний хормейстер клубного закладу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією хормейстера: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - чинні нормативні акти з питань розвитку художньої творчості;
      - основи теорії та практичні навички хорового співу, теорію і практику диригування;
      - методологію творчого процесу, основи вокального мистецтва;
      - сучасний та класичний репертуар та принципи його формування;
      - основи методології і організації навчально-виховного процесу в колективі;
      - досвід роботи кращих вітчизняних колективів;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового та авторського права;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Головний хормейстер клубного закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний хормейстер клубного закладу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний хормейстер клубного закладу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний хормейстер клубного закладу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує загальною роботою хорового колективу (ансамблю пісні і танцю), що має звання "народний" (для дорослих) або "зразковий" (для дітей).

2.2. Бере участь у підготовці щорічних і перспективних планів роботи клубного закладу, проведенні художніх заходів.

2.3. Організовує та очолює роботу з підготовки та випуску нових концертних програм, забезпечує їх належний рівень.

2.4. Бере участь у роботі художньої ради, методичного кабінету щодо організації та проведення масово-видовищних заходів, тематичних вечорів, театралізованих свят, народних гулянь тощо.

2.5. Забезпечує навчально-виховний процес у колективі, проводить групові та індивідуальні заняття з учасниками колективу з розучування хорових партій по загально-музичній освіті учасників.

2.6. Веде облік репетицій, виступів, занять.

2.7. Бере участь у складанні кошторису витрат.

2.8. Головний хормейстер районного будинку культури надає методичну і практичну допомогу профільним колективам району.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний хормейстер клубного закладу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний хормейстер клубного закладу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний хормейстер клубного закладу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний хормейстер клубного закладу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний хормейстер клубного закладу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний хормейстер клубного закладу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний хормейстер клубного закладу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний хормейстер клубного закладу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний хормейстер клубного закладу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний хормейстер клубного закладу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний хормейстер клубного закладу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний хормейстер клубного закладу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний хормейстер клубного закладу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний хормейстер клубного закладу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний хормейстер клубного закладу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний хормейстер клубного закладу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.