Інструкція для посади "Керівник художній парку культури і відпочинку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керівник художній парку культури і відпочинку" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж творчої роботи для спеціаліста - не менше 3 років; бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - основи трудового законодавства;
      - чинні нормативні документи з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності;
      - основи історії і теорії культури і мистецтва, режисури масових театральних видовищ і свят;
      - принципи формування репертуару, організаційної та методичної роботи з творчими колективами;
      - специфіку клубної, учбово-виховної роботи в колективах народної творчості;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Керівник художній парку культури і відпочинку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керівник художній парку культури і відпочинку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керівник художній парку культури і відпочинку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керівник художній парку культури і відпочинку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Координує роботу творчих відділів парку щодо організації масових художніх заходів, планує та забезпечує її проведення на високому рівні.

2.2. Здійснює керівництво розробкою та постановкою сценаріїв проведення великих масових художніх заходів (театралізованих видовищ і свят, народних гулянь, жанрових свят тощо).

2.3. Розглядає та затверджує плани й сценарії, розроблені творчими відділами парку культури та запрошеними фахівцями.

2.4. Вживає заходів щодо своєчасної підготовки та проведення заходів.

2.5. Надає практичну допомогу режисерам, творчим та іншим працівникам парку у підготовці й проведенні різних форм роботи.

2.6. Веде облік основних культурно-масових заходів.

2.7. Вживає заходів щодо організації центрів дозвілля, відеосалонів, дискотек, студій, гуртків, курсів, секцій, шкіл, створення при парку художніх колективів (хорових, музичних, танцювальних тощо) залучення професійних духових оркестрів, хорових, танцювальних колективів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керівник художній парку культури і відпочинку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керівник художній парку культури і відпочинку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керівник художній парку культури і відпочинку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керівник художній парку культури і відпочинку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керівник художній парку культури і відпочинку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керівник художній парку культури і відпочинку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керівник художній парку культури і відпочинку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керівник художній парку культури і відпочинку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керівник художній парку культури і відпочинку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керівник художній парку культури і відпочинку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керівник художній парку культури і відпочинку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керівник художній парку культури і відпочинку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керівник художній парку культури і відпочинку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керівник художній парку культури і відпочинку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керівник художній парку культури і відпочинку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керівник художній парку культури і відпочинку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.