Інструкція для посади "Президент федерації виду спорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Президент федерації виду спорту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - стан розвитку виду спорту в країні й світі;
      - чинне законодавство України;
      - статути та інші документи, що регламентують діяльність національної та міжнародних федерацій (асоціацій) з виду спорту;
      - основи організаційної та фінансово-господарської діяльності;
      - державну мову.

1.4. Президент федерації виду спорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Президент федерації виду спорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Президент федерації виду спорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Президент федерації виду спорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою федерації, представляє інтереси федерації в інших організаціях та установах України і за кордоном.

2.2. Несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність федерації.

2.3. Стежить за діяльністю федерації відповідно до її Статуту та інших нормативних актів, а також за виконанням угод з іншими організаціями.

2.4. Підписує офіційну документацію федерації.

2.5. Приймає на роботу штатних працівників федерації та затверджує їх посадові обов'язки.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Президент федерації виду спорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Президент федерації виду спорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Президент федерації виду спорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Президент федерації виду спорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Президент федерації виду спорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Президент федерації виду спорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Президент федерації виду спорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Президент федерації виду спорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Президент федерації виду спорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Президент федерації виду спорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Президент федерації виду спорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Президент федерації виду спорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Президент федерації виду спорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Президент федерації виду спорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Президент федерації виду спорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Президент федерації виду спорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.