Інструкція для посади "Керівник фізичного виховання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керівник фізичного виховання" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство, правові і нормативні документи, положення про державний навчальний заклад освіти і його статут;
      - накази, постанови органів вищого рівня.

1.4. Керівник фізичного виховання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керівник фізичного виховання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керівник фізичного виховання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керівник фізичного виховання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво організацією навчального процесу з фізичного виховання згідно з навчальним планом і програмами навчального закладу.

2.2. Складає розклад занять з підвищення спортивної майстерності, контролює їх проведення.

2.3. Забезпечує умови для виконання вимог спортивної підготовки, здавання державних тестів.

2.4. Запроваджує нові форми і методи відродження традицій національної фізичної культури.

2.5. Планує реалізацію матеріальних та фінансових ресурсів, які виділяються для вирішення поставлених перед ним завдань.

2.6. Координує роботу предметних комісій спортивно-педагогічних дисциплін.

2.7. Організовує проведення комплексних спортивних заходів.

2.8. Вирішує питання навантаження спортивних споруд орендаторами, організацію платних послуг.

2.9. Здійснює зв'язок зі спортивними організаціями, федераціями, асоціаціями міста, області, визначає кращих спортсменів навчального закладу для надання їм права навчання згідно з індивідуальним графіком.

2.10. Проводить роботу щодо орієнтації абітурієнтів.

2.11. Бере участь у підготовці програм вступних іспитів зі спеціальності.

2.12. Здійснює контроль за проведенням вступних іспитів з спортивно-педагогічних дисциплін.

2.13. Забезпечує наочну агітацію спортивних споруд, їх оренду, завантаження.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керівник фізичного виховання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керівник фізичного виховання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керівник фізичного виховання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керівник фізичного виховання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керівник фізичного виховання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керівник фізичного виховання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керівник фізичного виховання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керівник фізичного виховання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керівник фізичного виховання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керівник фізичного виховання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керівник фізичного виховання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керівник фізичного виховання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керівник фізичного виховання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керівник фізичного виховання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керівник фізичного виховання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керівник фізичного виховання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.