Інструкція для посади "Електродник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 43. Виробництво металевих електродів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електродник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії прогартовувальних печей, електродообмазувальних та брикетувальних пресів, устаткування, що використовується для миття, грохочення, дроблення, просівання компонентів обмазувальної маси, та іншого устаткування, що обслуговується;
      - номенклатуру компонентів обмазувальної маси та електродів;
      - технологію гартування електродів, виготовлення обмазувальної маси ручним способом;
      - правила зберігання обмазувальної маси, брикетів та електродів;
      - вплив чистоти компонентів на якість флюсів і покриття електродів;
      - правила завантаження та вивантаження матеріалів;
      - правила користування вантажопідйомними механізмами, інструментами та пристроями, що застосовуються в роботі;
      - способи відбракування електродів за зовнішнім виглядом;
      - технічні умови до якості компонентів обмазувальних мас.

1.4. Електродник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електродник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електродник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електродник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує суху шихту та обмазувальну масу ручним способом.

2.2. Виконує миття, грохочення, подрібнення компонентів, що використовуються під час виготовлення покриття електродів загального призначення, флюсів, порошкового дроту, ручним способом, на копрі, дробарках різних конструкцій.

2.3. Просіває компоненти на ручних та простих механічних ситах.

2.4. Пресує брикети з обмазувальної маси для електродів загального призначення на брикетувальних пресах низького тиску.

2.5. Наносить покриття на електроди різних марок на електродообмазувальних пресах під керівництвом електродника вищої кваліфікації.

2.6. Гартує електроди в печах періодичної дії за заданим режимом.

2.7. Завантажує та розвантажує устаткування, що обслуговує.

2.8. Регулює рівномірне завантаження матеріалів в устаткування.

2.9. Сортує електроди ручним способом.

2.10. Вилучає браковане покриття з електродів.

2.11. Стежить за роботою устаткування та його тепловим режимом.

2.12. Змащує та очищає устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

2.13. Прибирає робоче місце.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електродник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електродник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електродник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електродник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електродник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електродник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електродник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електродник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електродник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електродник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електродник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електродник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електродник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електродник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електродник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електродник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.