Інструкція для посади "Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вивантажувача блоків полімера 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу рідкофазної полімеризації дивінілу;
      - будову пристроїв, тельферу;
      - типи та властивості полімеру;
      - прийоми оброблення блоків полімеру всіх типів;
      - правила користування балонами з інертним газом і запобігання спалаху та займанню полімеру.

1.4. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виймає полімеризатори з розігрітим блоком полімеру з гнізда.

2.2. Розгвинчує та загвинчує з'єднання кришок полімеризаторів.

2.3. Переміщує стакани з блоком полімеру електротельфером після виймання затискачів на площадку для оброблення та в гніздо для підігрівання блоку.

2.4. Підчищає внутрішні стінки полімеризаторів та листів.

2.5. Перевозить блоки полімерів у відділення оброблення.

2.6. Під час вивантаження блоків на площадку: піднімає їх тельфером для різання на металевих тросах, які підкладаються завчасно, розтягує куски полімеру один від одного вручну металевими гачками, ріже великі куски блоків тросиком вручну та завантажує їх на автомашину або у ковш.

2.7. Знімає порожній полімеризатор з гнізда, чистить внутрішні поверхні і відкочує полімеризатор на змазування.

2.8. Збирає візок та завантажує його з пастою каталізатора в полімеризатори.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вивантажувач блоків полімера 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.