Інструкція для посади "Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вивантажувача блоків полімера 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу газофазної полімеризації дивінілу;
      - технічні правила приймання стаканів з каталізатором;
      - фізико-хімічні властивості продуктів, що перероблюються і одержуються;
      - будову пересувних кранів, які оснащені пневмопідйомниками;
      - будову полімеризаторів;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Викочує блоки полімеру з апаратів.

2.2. Розгвинчує кришки полімеризаторів.

2.3. Очищає внутрішні стінки і днища апаратів від полімеру, підкочує до апаратів візки з готовими до установлення стаканами, установлює в апарати стакани з каталізатором за допомогою пневмопідйомника, який установлений на пересувному крані.

2.4. Очищає від полімеру кришки і штуцери; установлює та загвинчує кришки апаратів, усуває дефекти, що виявлені під час випробування апаратів на герметичність.

2.5. Розгвинчує та знімає кришки апаратів, виймає гільзи.

2.6. Вивантажує з апаратів стакани з полімером і установлює їх на рейкові візки за допомогою пневмопідйомника, відкочує візки зі стаканами у бік.

2.7. Обробляє синтетичний каучук та завантажує його на автомашини або ковші.

2.8. Збирає каркаси, завантажує їх в апарат після розкладання пасти.

2.9. Очищає зовнішню поверхню стаканів та гільз від полімерів, прибирає зачистки.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вивантажувач блоків полімера 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.