Інструкція для посади "Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 43. Виробництво металевих електродів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи електродообмазувального пресу, приймального конвеєра, зачисної машини;
      - марки дроту та виготовлюваних електродів;
      - правила маркування дроту;
      - технічні умови на зачищення торців електродів;
      - способи відбраковки електродів за зовнішнім виглядом;
      - будову устаткування для вилучення бракованого покриття електродів;
      - правила укладання електродів на рамки та зберігання їх;
      - призначення та правила застосування простих пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту.

1.4. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Наносить покриття на електроди загального призначення методом занурення і на електроди будь-якого призначення на електродообмазувальних пресах під керівництвом пресувальника вищої кваліфікації.

2.2. Стежить за роботою приймального конвеєра та зачисної машини.

2.3. Завантажує бункери живильника металевими стрижнями.

2.4. Укладає та розкладає електроди на рамки.

2.5. Очищає поршні та завантажує брикети в циліндр преса.

2.6. Вилучає прогартоване браковане покриття з електродів на спеціальному устаткуванні.

2.7. Бере участь в ремонті устаткування, змащує та очищає його.

2.8. Прибирає робоче місце.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник обмазувального преса 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.