Інструкція для посади "Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 53. Виробництво банок та кришок для харчових консервів, туб і футлярів з легких металів", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України від 30 грудня 2000 р. N 278. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення основних вузлів і принцип дії обслуговуваного устаткування;
      - назву компонентів ущільнювальних розчинів і паст;
      - правила розливання і зважування розчинів та паст;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує ущільнювальні розчини та пасти під керівництвом готувача вищої кваліфікації.

2.2. Підготовляє початкові компоненти для виготовлення паст.

2.3. Розливає розчини і пасти в місткості та зважує їх.

2.4. Наклеює ярлики із записуванням реквізитів.

2.5. Додержує правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач ущільнювальних розчинів та паст 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.