Інструкція для посади "Рубач дроту 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 43. Виробництво металевих електродів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Рубач дроту 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії, правила підналагодження правильно-відрізних автоматів з летючими ножами;
      - будову та правила використання найбільш поширених допоміжних пристроїв;
      - правила підбору швидкості різання;
      - вимоги до якості стрижнів;
      - правила маркування, складування та транспортування дроту і готових стрижнів.

1.4. Рубач дроту 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Рубач дроту 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Рубач дроту 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Рубач дроту 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Рубає дріт зі сталі та кольорових металів на правильно-відрізних автоматах з летючими ножами продуктивністю до 150 стрижнів за хвилину без регулювання довжини стрижня.

2.2. Підналагоджує автомат на рубання дроту різного діаметра.

2.3. Заточує та установлює рублячі ножі.

2.4. Підбирає фільєри та установлює їх в правильний барабан.

2.5. Стежить за справним станом устаткування.

2.6. Укладає стрижні в спеціальну тару, маркує стрижні, транспортує дріт та стрижні різними вантажопідйомними механізмами.

2.7. Збирає та брикетує відходи дроту на спеціальному устаткуванні.

2.8. Проводить дрібний ремонт устаткування, змащує та очищає його.

2.9. Прибирає робоче місце.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Рубач дроту 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Рубач дроту 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Рубач дроту 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Рубач дроту 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Рубач дроту 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Рубач дроту 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Рубач дроту 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Рубач дроту 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Рубач дроту 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Рубач дроту 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Рубач дроту 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Рубач дроту 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Рубач дроту 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Рубач дроту 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Рубач дроту 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Рубач дроту 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.