Інструкція для посади "Волочильник дроту 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України N 28 від 18.01.2002 р.. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Волочильник дроту 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи однотипних волочильних станів, що обслуговуються;
      - правила підготовки кінців дроту;
      - призначення та умови використання контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв;
      - основні механічні властивості металів, що обробляються;
      - склад мастил, які використовуються під час волочіння дроту із різних сплавів;
      - основні знання про квалітети та параметри шорсткості (класи точності і чистоти обробки).

1.4. Волочильник дроту 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Волочильник дроту 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Волочильник дроту 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Волочильник дроту 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес волочіння на волочильних станах мідного та алюмінієвого дроту.

2.2. Установлює дріт на карусель, заправляє його кінці, протягує через фільєри та закріплює на барабанах.

2.3. Бере участь в налагодженні станів та в заміні фільєрів.

2.4. Закріплює кінці дроту.

2.5. Установлює фільєри на стані та заправляє у фільєри кінці дроту, що обробляється.

2.6. Стежить за якістю емульсії.

2.7. Міряє діаметр дроту.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Волочильник дроту 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Волочильник дроту 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Волочильник дроту 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Волочильник дроту 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Волочильник дроту 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Волочильник дроту 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Волочильник дроту 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Волочильник дроту 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Волочильник дроту 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Волочильник дроту 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Волочильник дроту 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Волочильник дроту 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Волочильник дроту 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Волочильник дроту 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Волочильник дроту 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Волочильник дроту 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.