Інструкція для посади "Начальник складу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник складу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за професійним спрямуванням не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти, інші керівні та нормативні документи Держспецзв’язку з організації складського господарства, Дисциплінарний статут, стандарти та технічні умови зберігання матеріальних цінностей;
      - види, марки, сортність та інші якісні характеристики матеріальних цінностей;
      - номенклатуру та комплектність матеріальних цінностей, що зберігаються на складі, норми їх витрат;
      - інструкції, правила та порядок обліку і складування матеріальних цінностей;
      - правила та умови зберігання небезпечних речовин, їх вражаючі властивості та способи захисту;
      - технологію обробки та консервації майна, що зберігається на складі, та терміни його зберігання;
      - норми та правила пакування, укладання матеріальних засобів на піддони, стелажі, контейнери та окремі види транспортних засобів;
      - види складських вантажно-розвантажувальних засобів, правила їх експлуатації та технічного обслуговування;
      - правила експлуатації засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку;
      - основи економіки;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник складу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник складу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник складу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник складу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю складу з приймання, видачі та зберігання матеріальних цінностей.

2.2. Забезпечує найбільш раціональне використання складських площ та розміщення на них товарно-матеріальних цінностей для прискорення їх пошуку та полегшення доступу до них.

2.3. Організовує проведення вантажно-розвантажувальних та транспортних робіт на складі з дотриманням відповідних інструкцій та норм охорони праці.

2.4. Контролює дотримання правил приймання, видачі та списання матеріальних цінностей за встановленими документами.

2.5. Забезпечує кількісний та якісний облік матеріальних цінностей та їх зберігання з дотриманням відповідних правил та режимів зберігання.

2.6. Бере участь у проведенні інвентаризацій, веде облік складських операцій, складає встановлену звітність та забезпечує дотримання правил оформлення та здавання прибутково-видаткових документів.

2.7. Контролює якість, комплектність та своєчасне поновлення матеріальних цінностей на складі.

2.8. Забезпечує відбір, залежно від термінів зберігання, та відправлення на дослідження зразків товарно-матеріальних цінностей, що потребують фізико-механічних та фізико-хімічних лабораторних досліджень (аналізів).

2.9. Стежить за наявністю та справністю протипожежних засобів, станом приміщень, устаткування та інвентарю на складі та забезпечує їх своєчасний ремонт.

2.10. Організовує зберігання тари, її підготовку та повернення постачальникам у встановлені терміни.

2.11. За необхідності забезпечує оперативний виїзд складу для роботи у польових умовах.

2.12. Контролює дотримання норм санітарії, правил пожежної безпеки та інструкцій щодо норм охорони складу або матеріальних цінностей.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник складу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник складу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник складу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник складу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник складу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник складу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник складу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник складу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник складу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник складу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник складу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник складу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник складу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник складу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник складу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник складу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: у межах своєї компетенції вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення виконання складських робіт та усунення виявлених недоліків; ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вимагати від керівництва надання матеріалів, інструментів тощо, що сприяють належному виконанню складських робіт.