Інструкція для посади "Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принципи установлення режимів робіт окремих пристроїв, приладів та блоків;
      - принципи регулювання блоків середньої складності та стабілізованих джерел живлення;
      - принципи кодування та декодування в системах телемеханіки;
      - техніку налагодження цифрових слідкуючих систем;
      - будову, призначення та принцип роботи складних механізмів радіотехнічних систем та приладів;
      - методи та способи електричного, механічного та комплексного налагодження складних пристроїв та технологічну послідовність налагодження;
      - макетування складних схем з відпрацьовуванням їх елементів;
      - основи механіки.

1.4. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Налагоджує прилади та установки автоматичного регулювання середньої складності з підсумувальним механізмом та дистанційною передачею показників.

2.2. Налагоджує, випробовує та здає блоки середньої складності та системи живлення електронно-обчислювальних керуючих машин, приладів та інформаційно-вимірювальних систем.

2.3. Перевіряє електричні параметри регульованої апаратури із застосуванням всіляких контрольно-вимірювальних приладів.

2.4. Складає макетні схеми для регулювання та випробування складних механізмів, приладів, систем.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автомати живлення, тиску та температури - налагодження та перевірка.

5.2. Апаратура внутрішньозаводського диспетчерського зв'язку радіостанцій та переговорних пристроїв - налагодження та регулювання.

5.3. Апаратура промислового телебачення, електронно-гравірувальні верстати середньої складності - налагодження.

5.4. Апаратура телекерування безконтактних та релейних систем середньої складності - налагодження та регулювання.

5.5. Апаратура ультразвукова промислова та дефектоскопія медичної апаратури, фототелеграфів середньої складності - налагодження.

5.6. Блоки, вузли складного хіміко-термічного та електровакуумного устаткування - регулювання.

5.7. Блоки на напівпровідникових приладах - налагодження.

5.8. Верстати металорізальні середньої складності та з програмним керуванням, устаткування гнучких технологічних процесів - налагодження автоматики.

5.9. Вібростенди з електронною системою керування - налагодження, перевірка.

5.10. Захист релейний - підналагодження.

5.11. Машини, прилади самописні автоматичні, електричні та електронні - налагодження та перевірка.

5.12. Машини пральні автоматизовані - ремонт та налагодження програмних пристроїв.

5.13. Печі мартенівські, гартувальні, індукційні - налагодження схем автоматики.

5.14. Підсилювачі високої та низької частоти (два - п'ять каскадів підсилення) - налагодження з підганянням та регулюванням усіх параметрів вхідних радіоламп, настроювання контурів гетеродина та вирівнювання смуги частоти в смугових підсилювачах та зрізувальних фільтрах, настроювання резонансу, знімання та креслення частотних характеристик.

5.15. Прилади кисневі та пірометричні - налагодження та перевірка.

5.16. Прилади коректувальних та програмних пристроїв - налагодження.

5.17. Радіоблоки - вмикання блоку в електромережу в схемі з живильним пристроєм, настроювання довжини хвилі високочастотної частини, знімання режиму за постійним струмом, перевірка посилення частоти.

5.18. Система лічильно-розв'язувальних приладів - налагодження.

5.19. Телевізійні та електронно-механічні графопобудовники - налагодження.