Інструкція для посади "Мідник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Мідник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мідника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову устаткування, яке обслуговує, пристроїв, пневматичних приладів та інструменту;
      - заходи виконання мідницьких робіт середньої складності;
      - правила підігрівання виробів, які виготовляються в горнах, газовими пальниками та електричними приладами;
      - способи розкрою та побудови розгорток середньої складності;
      - рецептуру та способи готування нескладних припоїв та протравок;
      - способи випробування посудин, які працюють під тиском.

1.4. Мідник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Мідник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Мідник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Мідник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє та складає вироби середньої складності з листових кольорових металів.

2.2. Згинає труби з діаметром до 50 мм.

2.3. Вибиває та відбортовує сферичні форми.

2.4. Паяє свинцем різні з'єднання деталей з товщиною пластин або листів понад 1 мм, а також стельові шви у відповідальних апаратах та спорудах.

2.5. Запаює кінці свинцевих труб, які призначені для роботи під тиском.

2.6. Складає нескладні припої та протравки.

2.7. Будує розгортки фігур середньої складності.

2.8. Виконує гідравлічне та пневматичне випробування посудин та арматури.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Мідник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Мідник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Мідник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Мідник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Мідник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Мідник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Мідник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Мідник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Мідник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Мідник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Мідник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Мідник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Мідник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Мідник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Мідник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Мідник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баки простої та середньої складності конфігурації паливної та гідравлічної систем з кольорових сплавів - складання, правка після зварювання, усунення дефектів, здавання на випробування.

5.2. Баки та куби - кування та вибивання простих фігурних сфер.

5.3. Борт-шайби з кольорових металів та сплавів - лудіння.

5.4. Вкладиші з діаметром до 200 мм - лудіння та заливання кольоровими металами.

5.5. Днища баків і обичайки складної конфігурації - підганяння та стикування.

5.6. Змійовики латунні, мідні - виготовлення.

5.7. Коліно - вибивання з листової червоної міді і латуні.

5.8. Кришки, денця і борт-шайби з діаметром до 300 мм - виготовлення.

5.9. Куби кип'ятильні з латуні та червоної міді - виготовлення.

5.10. Маслопроводи редукторів - згинання, складання з приганянням та установленням труб за місцем.

5.11. Рефлектори для водомірних, масляних стекол котлів та лабораторних приладів - виготовлення.

5.12. Сопло з міді - виготовлення.

5.13. Теплообмінники зі срібними дисками - виготовлення.