Інструкція для посади "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, технічні характеристики обслуговуваних машин, механізмів та електроапаратури, норми та обсяг їх технічного обслуговування;
      - основи електротехніки, слюсарної і монтажної справи;
      - будову та правила технічної експлуатації низьковольтних електроустановок;
      - схеми первинної комутації розподільних пристроїв і підстанцій, силової розподільної мережі на дільниці;
      - технічні вимоги до експлуатації машин, механізмів та електроапаратів;
      - способи і прийоми оброблення металів та деталей;
      - порядок монтажу силових електроапаратів, нескладних металоконструкцій і механізмів;
      - інструкцію з монтажу сухих оброблень броньованих кабелів;
      - призначення й правила користування контрольно-вимірювальними приладами та інструментом;
      - правила виконання такелажних та стропальних робіт;
      - правила допуску до робіт в електротехнічних установках та нагляду за іншими працюючими особами;
      - правила надання першої допомоги;
      - найменування та розташування гірничих виробок, а також правила пересування по них;
      - системи та правила дії світлової, звукової й автоматичної сигналізації в шахті;
      - правила приймання та подавання звукових і видимих сигналів;
      - правила биркової системи;
      - основні правила оформлення креслень, прості геометричні побудови (ділення відрізків, кутів, кіл, проведення перпендикуляра);
      - рознімні та нерознімні з'єднання деталей;
      - метали та їх властивості;
      - мастильні матеріали.

1.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж, демонтаж, ремонт, випробовування й технічне обслуговування механічної та електричної частини простих машин, вузлів і механізмів, засобів сигналізації та освітлення, розподільних, абонентських кабельних і телефонних мереж, заземлення.

2.2. Проводить ремонт та монтаж повітряних ліній електропередач, установок градозахисту; пересування опор ліній електропередачі, монтаж і демонтаж пересувних ЛЕП.

2.3. Замінює й підключає контрольно-вимірювальні прилади: манометри, вольтметри, амперметри.

2.4. Здійснює замір сили струму, напруги у ланцюгах змінного й постійного струму низької напруги; облаштування заземлювальних контурів; вулканізацію гнучких кабелів.

2.5. Виконує електрогазозварювальні роботи під час ремонту та виготовлення загороджень, кожухів для машин і механізмів.

2.6. Фарбує обладнання, наносить написи.

2.7. Змащує обслуговуване обладнання.

2.8. Відбирає проби масла та його заміняє.

2.9. Проводить заряджання акумуляторних батарей, доливання та заміну електроліту; навішування сигнальних пристроїв, зміну електроламп, електричних патронів.

2.10. Робить огляд та ремонт електротехнічного обладнання неавтоматизованих лампових, лазень, навантажувальних пристроїв лісового складу, поверхневих майстерень.

2.11. Розбирає, збирає, промиває, випробовує, змащує, приймає, видає, здійснює профілактичний ремонт пневматичного інструменту.

2.12. Виконує такелажні та стропальні роботи.

2.13. Робить розмітку поверхонь, ремонт нарізних, шпонових та заклепкових з'єднань, пасових і ланцюгових передач.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі виконання робіт під керівництвом електрослюсаря (слюсаря) чергового з ремонту обладнання встановлювати 2 розряд.

6. Приклади робіт

6.1. Арматура пароводяна - набивання сальників; заміна втулок, ущільнювальних кілець; підтяжка з'єднувальних болтів на фланцях та стиках.

6.2. Арматура електроосвітлювальної та сигнальної мережі низької напруги - монтаж та встановлення приладів, світильників, звукових сигнальних пристроїв, рубильників, вимикачів тощо.

6.3. Апарати телефонні - ремонт.

6.4. Вагонетки шахтові і для доставлення людей по гірничих виробках - заміна скатів, підшипників, зчепів, буферів; виправлення кузовів.

6.5. Газоаналізатори, газовизначники типів ШІ-3, ШІ-5, АСМТ - огляд, поточний ремонт.

6.6. Грохоти - заміна сит.

6.7. Дробарки, вагоноперекидачі (в підземних умовах) - поточний ремонт і технічне обслуговування.

6.8. Електродвигуни низьковольтні - розбирання, збирання із заміною підшипників; встановлення й підключення.

6.9. Кабелі гнучкі та броньовані - прокладання, підвішування, кріплення, сухе оброблення кабелів низької напруги.

6.10. Конвеєри - заміна роликів, роликоопор, електродвигунів, редукторів, барабанів приводних і натяжних головок; регулювання натягу стрічки та ланцюгів.

6.11. Конвеєри скребкові - монтаж, демонтаж.

6.12. Машини навантажувальні - заміна шківів, пальців; кріплення канатів.

6.13. Машини навантажувально-доставні - розбирання ведучих мостів; регулювання зазорів головної передачі блокового редуктора; зняття й промивання баків гідравліки, нейтралізації та палива.

6.14. Насоси - заміна втулок, з'єднувальних пальців муфт; набивання сальників; встановлення та кріплення запобіжних щитків; перевірка справності заземлення; приєднання трубопроводів; підключення електродвигунів; технічне обслуговування.

6.15. Перекидачі, живильники, штовхачі, стаціонарні водозливні установки, вибійні молотки, перфоратори, гідромонітори - монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування.

6.16. Пробовідбірники - заміна ланцюга й ковша.

6.17. Пускачі типу ПМ - ремонт із заміною контактів та котушок.

6.18. Світильники, інтерферометри шахтові, респіратори - ремонт.

6.19. Станції повітряно-канатних доріг - технічне обслуговування; встановлення роликів та шківів для направлення тягового каната.

6.20. Трубопроводи діаметром до 6" - прокладання; виготовлення, встановлення опор; заміна окремих секцій та запірної арматури.

6.21. Трубопроводи для виробництва закладних робіт - монтаж, демонтаж, ремонт.

6.22. Установки бурові першого класу для буріння геологорозвідувальних свердловин на тверду корисну копалину - ремонт, технічне обслуговування.

6.23. Щитки освітлювальні, рубильники та контакти магнітних пускачів - ремонт.