Інструкція для посади "Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, взаємодію особливо складних приладів;
      - технологічний процес їх складання та способи юстирування;
      - електричні теплові схеми пристроїв теплової автоматики;
      - будову та методи вивіряння складних контрольно-юстирувальних приладів;
      - властивості оптичного скла, металів та допоміжних матеріалів, провідників, напівпровідників які застосовують у приладобудуванні;
      - основи розрахунку зубчатих коліс різних профілів зачеплення і оптичних систем;
      - основи фізики, механіки, телемеханіки, теплотехніки, електроніки, метрології, радіотехніки та електротехніки в обсязі роботи, яку виконує.

1.4. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, регулює, монтує, випробовує, налагоджує, юстирує та тарує експериментальну, дослідну та унікальну тепловимірювальну, автоматичну та електронну апаратуру, проекційні та оптичні системи, радіоактивні прилади, агрегати радіостанцій, пеленгаторів, радарних установок.

2.2. Виявляє та усуває дефекти в роботі апаратури.

2.3. Визначає ступені зношення деталей та вузлів.

2.4. Налагоджує і виконує комплексне випробовування після монтажних схем теплового контролю і автоматики котлів, турбін і технологічного устаткування.

2.5. Складає схеми для перевірки пристроїв теплової автоматики.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Авторегулятори та прилади тепловимірювальні - налагодження на діючому устаткуванні.

5.2. Аналізатори автоматичні складу рідини та газів (титрометри, газоаналізатори інфрачервоного поглинання) - капітальний ремонт та юстирування.

5.3. Апарати кінопроекційні - налагодження мальтійської та грейферної систем.

5.4. Апаратура електронна - налагодження.

5.5. Ваги автоматичні порціонні - капітальний ремонт, монтаж, юстирування та перевірка.

5.6. Ваги та гирі взірцеві - ремонт, юстирування, перевірка.

5.7. Ваги взірцеві вагонні - ремонт, монтаж, юстирування та перевірка.

5.8. Вимірювачі телевізійні - ремонт, перевірка.

5.9. Газоаналізатори оптико-акустичні - капітальний ремонт, юстирування.

5.10. Далекоміри - ремонт та юстирування оптичної системи.

5.11. Киснеміри магнітні - монтаж та налагодження.

5.12. Кіно- та фотоапарати-регулювання затворів, ремонт механізму уповільнення, заміна призми дальноміра та усування люфта у далекокамері "Київ", "Старт", "Зміна" та ремонт автоспуску, усування скидання дзеркала, виправляння нерівномірності пряжки плівки, установлення об'єктивів на фокус, чищення відеошукача, заміна дзеркала, регулювання звідної пружини об'єктива.

5.13. Компаратори - ремонт, юстирування.

5.14. Контури коливальні телечарунок систем телемеханізації - ремонт, юстирування.

5.15. Магазини опорів - ремонт.

5.16. Магазини редукційні, мотори Уоррена - ремонт та регулювання.

5.17. Осцилографи - ремонт.

5.18. Пірометри оптичні, радіаційні і потенціометри - ремонт та юстирування.

5.19. Платформи контрольно-вагові - перевірка.

5.20. Прес-форми складної конфігурації - виготовлення.

5.21. Підсилювачі магнітні - ремонт.

5.22. Пристрої відбірні - вибирання місць, розмічання та установлення за принциповими схемами теплового контролю та авторегулювання.

5.23. Рівнеміри електронні - ремонт та налагодження після монтажу.

5.24. Сигналізатори солевмісту - монтаж, ремонт; налагодження.

5.25. Схеми автоматизації обдувки поверхонь нагрівання та безперервної продувки котлів - ремонт та налагодження.

5.26. Схеми монтажно-комутаційні - складання за принциповими електричними схемами.

5.27. Термометри опорів - намотування активної частини та зварювання місць відриву.

5.28. Тестери контрольні (прилади) - ремонт.