Інструкція для посади "Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на вузли та механізми, які складає;
      - найменування та призначення простого робочого інструменту;
      - найменування та маркування матеріалів, які обробляє, основні відомості про допуски та посадки вузлів та механізмів, які складає;
      - основні механічні властивості оброблюваних металів;
      - способи усунення деформацій під час термічного оброблення та зварювання;
      - причини виникнення корозії та способи боротьби з нею;
      - призначення та правила застосування контрольно-вимірювального інструменту середньої складності та найбільш розповсюджених спеціальних та універсальних пристроїв;
      - призначення мастильних рідин та способи їх застосування;
      - правила розмічання простих деталей.

1.4. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає та регулює прості вузли та механізми.

2.2. Виконує слюсарне оброблення та приганяння деталей за 12 - 14-м квалітетом (5 - 7-м класами точності).

2.3. Складає вузли та механізми середньої складності із застосуванням спеціальних пристроїв.

2.4. Складає деталі під прихватку та зварювання.

2.5. Ріже заготовки з прутка та листа на ручних ножицях та ножівках.

2.6. Знімає фаски.

2.7. Свердлить отвори за розміткою, кондуктором на простому свердлильному верстаті, а також пневматичними та електричними машинками.

2.8. Нарізає різьбу мітчиками та плашками.

2.9. Розмічає прості деталі.

2.10. З'єднує прості деталі та вузли паянням, болтами та холодним клепанням.

2.11. Випробовує складені вузли та механізми на стендах та пресах гідравлічного тиску.

2.12. Бере участь спільно зі слюсарем вищої кваліфікації в складанні складних та відповідальних вузлів та машин з приганянням деталей, в регулюванні зубчастих передач з установленням заданих кресленнями та технічними умовами бокових та радіальних зазорів.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автомашини - складання керма, капоту, кронштейна та вузлів коробки передач.

5.2. Амортизатори гідравлічні - установлення.

5.3. Бабки задні токарних верстатів - складання.

5.4. Блоки на підшипниках кочення та ковзання - складання.

5.5. Валики фрикційні - установлення.

5.6. Вентилі запорні для повітря, масла та води - установлення на місце.

5.7. Веретена текстильних машин - обкатування.

5.8. Вилки шарнірного з'єднання - обпилювання за вкладишем та скобою.

5.9. Відводи, трійники для трубопроводів - гідравлічне випробування та складання.

5.10. Голосові машинки та корпуси труби, альта, тенора, баритона тощо - шабрування.

5.11. Деталі плоскі - шабрування прямокутних відкритих площин сполучення нерухомих деталей (кронштейни, стояки тощо) з точністю до двох точок на поверхні 1 скв.м.

5.12. Деталі прості - обпилювання та підганяння за місцем, свердління та розсвердлювання отворів, які не вимагають великої точності.

5.13. Деталі та з'єднання - гідравлічне випробування під тиском.

5.14. Етажерки металеві - складання.

5.15. Замки дверні, внутрішні - пригінка деталей та складання.

5.16. Застібки, петлі, ланцюжки з вільними розмірами (нескладні) - виготовлення.

5.17. Каретки токарних верстатів - складання.

5.18. Каркаси під турбіни - складання.

5.19. Сковзуни верхні та нижні цільнометалевих вагонів - складання з приганянням.

5.20. Корпуси підшипників - складання під розточування.

5.21. Кришки до корпусів приладів (бронзові, алюмінієві, чавунні) - розмічання, обпилення, свердління отворів з діаметром до 25 мм.

5.22. Кришки кожухів - приганяння та установлення на верстат.

5.23. Лебідки підіймальні з ручним приводом вантажністю до 10 т - складання та випробування.

5.24. Муфти вмикання ковзні, шестірні циліндричні та черв'ячні - обпилювання та приганяння шпонкових пазів.

5.25. Ножі агрегатів різання - правка.

5.26. Петлі, шарніри - розмічання, виготовлення, складання та установлення на місце.

5.27. Підставки під дитячі ударні музичні інструменти - складання.

5.28. Підшипники кульові упорні однорядні, радіально-упорні однорядні та радіально-голкові з циліндричними та витими роликами із зовнішнім діаметром до 500 мм - складання.

5.29. Повітропроводи головних магістралей пасажирських та товарних вагонів усіх типів - складання.

5.30. Пружини спіральні для клапанів двигуна - випробування під навантаженням.

5.31. Пружини, щітки з основиною, важілі, щіткотримачі до траверсів електромашин - складання, клепання, паяння.

5.32. Резервуари - випробування стисненим повітрям до обмеженого тиску.

5.33. Сидіння водіїв - установлення.

5.34. Трансмісія механізму пересування крану - складання.

5.35. Чайники, кофейники, молочники - обпилювання носиків.

5.36. Шестірні та рейки литі різного модуля - обпилювання зубців за шаблонами.

5.37. Шківи роз'ємні - складання.

5.38. Шпонки призматичні, клинові, тангенціальні розміром до 24 х 14 х 300 мм - обпилювання.

5.39. Ящики акумуляторні та інструментальні - складання, склеювання.