Інструкція для посади "Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості особливо складних та точних приладів, які ремонтує, та способи їх регулювання і юстирування;
      - будову точних вимірювальних інструментів;
      - причини виникнення дефектів в роботі приладів і автоматів, заходи запобігання та усунення їх;
      - кінематичну схему самописних приладів всіх типів;
      - правила ремонту, перевірки і юстирування особливо складних приладів га автоматів і правила вибору базових поверхонь, що гарантують одержання потрібної точності.

1.4. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, регулює, випробовує, юстирує, монтує, налагоджує та здає особливо складні тепловимірювальні, оптико-механічні, електродинамічні, лічильні, автоматичні та інші прилади з установленням автоматичного регулювання з підсумувальним механізмом та дистанційною передачею показань.

2.2. Виявляє і усуває дефекти в роботі приладів, виготовляє лабораторні прилади.

2.3. Креслить шкали, сітки та складає складні ескізи.

2.4. Перераховує електричні прилади на інші межі вимірювань.

2.5. Регулює та перевіряє за класами точності всі види теплових та електричних контрольно-вимірювальних приладів, авторегуляторів та автоматів живлення.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автомати живлення, тиску та температури - ремонт, перевірка і юстирування.

5.2. Авторегулятори та інша апаратура з електронними та напівпровідниковими схемами - ремонт та реконструкція.

5.3. Авторегулятори і прилади - монтаж, налагодження, огляд для визначення дефектів на місці установлення та перед ремонтом.

5.4. Апаратура кінопроекційна - розбирання, ремонт, складання, регулювання.

5.5. Ваги вагонні, автомобільні з коромисловими циферблатними та вказівними приладами - монтаж, юстирування, перевірка стояків, кронштейнів площадок.

5.6. Витратоміри з вторинним регулювальним пристроєм - ремонт.

5.7. Гоніометри - ремонт, перевірка, юстирування.

5.8. Деталі оптичні скляні - доведення.

5.9. Ексцентрики - доведення криволінійних поверхонь за гоніометром.

5.10. Інтерферометри - ремонт, перевірка, юстирування.

5.11. Кіно- та фотоапарати - установлення кута дзеркала, виправляння блоку діафрагми, заслонки.

5.12. Косинці та плити перевірочні, лінійки синусні - ремонт та доведення поверхонь.

5.13. Манометри взірцеві глибинні та потенціометри - ремонт з переградуюванням шкали.

5.14. Манометри самописні та контактні - ремонт.

5.15. Машини вимірювальні для виміряння довжини - ремонт, перевірка, юстирування.

5.16. Машини проявні вітчизняного виробництва - складання вузлів.

5.17. Мікроскопи універсальні - ремонт, перевірка, юстирування.

5.18. Мікроскопи інструментальні - ремонт штрихової головки мікроскопу, ремонт, складання та перевірка стола на точність.

5.19. Мости електричні і електронні - ремонт.

5.20. Нівеліри прецизійні - ремонт; перевірка, юстирування.

5.21. Осі стрілок приладів - заточування та полірування.

5.22. Прилади газового аналізу автоматичні, радіоактивні ультразвукові і радіоактивні пневматичні регулятори, ємнісні сигналізатори, блоки систем тощо - ремонт, складання і регулювання.

5.23. Прилади кисневі і пірометричні - ремонт, перевірка, регулювання.

5.24. Прилади оптико-механічні складні різних систем та конструкцій - ремонт, регулювання і випробування.

5.25. Прилади стрілочні вимірювальні - капітальний ремонт з заміною основних частин та вузлів - перемотування рамок, заміна моментних пружин з підбиранням їх сили, переградуювання приладів на інші межі вимірювання.

5.26. Прилади точні (пірометри оптичні, ваги аналітичні, мікроаналітичні тощо) - повний капітальний ремонт з гарантією строку роботи.

5.27. Прилади універсальні для перевірки черв'ячних фрез - перевірка, юстирування.

5.28. pH-метри - ремонт з повним розбиранням та складанням.

5.29. Телечарунки системи телемеханізації, лінійні вузли та радіоконтроль - ремонт, складання, перевірка та настроювання.

5.30. Теодоліти односекундні - ремонт, перевірка, юстирування.

5.31. Щити теплові - комутація складних електричних схем.