Інструкція для посади "Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з механоскладальних робіт 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи вузлів, механізмів та верстатів, які складає, технічні умови на їх складання;
      - механічні властивості металів, які обробляє, та вплив термічного оброблення на них;
      - види заклепочних швів та зварних з'єднань та умови забезпечення їх міцності;
      - склад туго- і легкоплавких припоїв, флюсів, протрав та спосіб їх готування;
      - будову середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв;
      - правила заточування та доведення складного інструменту;
      - допуски та посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення), способи розмічання деталей середньої складності.

1.4. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує слюсарне оброблення та приганяння деталей в межах 11 - 12-го квалітетів (4 - 5-го класів точності) із застосуванням універсальних пристроїв.

2.2. Складає, регулює та випробовує вузли та механізми середньої складності та виконує слюсарне оброблення за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності).

2.3. Розмічає, шабрує, притирає деталі та вузли середньої складності.

2.4. Виконує елементарні розрахунки з визначення допусків, посадок та конусності.

2.5. Запресовує деталі на гідравлічних та гвинтових механічних пресах.

2.6. Випробовує вузли та механізми, які складає, на спеціальних установках.

2.7. Усуває дефекти, які виявлені під час складання та випробування вузлів та механізмів.

2.8. Регулює зубчасті передачі з установленням заданих кресленнями та технічними умовами бокових та радіальних зазорів.

2.9. Виконує статистичне та динамічне балансування відповідальних деталей простої конфігурації на спеціальних балансувальних верстатах з іскровим диском, призмах та роликах.

2.10. Паяє різними припоями.

2.11. Складає складні машини агрегатів та верстатів під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

2.12. Керує підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги.

2.13. Стропує та ув'язує вантажі для підіймання, пересування, установлення та складування.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автомашини - складання кабіни, кузова, заднього моста.

5.2. Автошлагбауми - обпилювання сектора по валу.

5.3. Агрегати холодильні - монтаж на зовнішній стінці.

5.4. Амортизатори типу АКМ-400 та подібні - повне остаточне складання.

5.5. Арматура суднова всіх типів і розмірів з ручним приводом, зубчастими передачами - складання, регулювання, випробування, здавання.

5.6. Барабани механічної бритви - складання, перевірка торцевого та радіального биття зуба.

5.7. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння - нарізання різьби в отворах у межах даного класу точності та обпресування гідравлічним тиском перед остаточним складанням.

5.8. Вали колінчасті двигунів внутрішнього згоряння - нарізання вручну різьб в глухих отворах.

5.9. Вали - обпресування втулок, маховіков, муфт.

5.10. Важілі стальні - слюсарне оброблення, складання з втулками.

5.11. Вентилі всіх діаметрів - притирання клапанів та гідравлічне випробування.

5.12. Вентилятори, мотори - складання, регулювання.

5.13. Осі, хвостові гвинти, пружини та поводки в механічних нумераційних апаратах - заміна.

5.14. Вкладиші, стакани, стільці, привариші та інші деталі - нарізання різьби з діаметром до 2 мм та понад 24 до 42 мм на прохід та в упор.

5.15. В'юшки ручні всіх типів та розмірів - складання.

5.16. Головки та кільця кардана-складання, свердління в кондукторах з наступним штифтуванням.

5.17. Двері висувні - виготовлення.

5.18. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю до 73,6 кВт (100 к.с.) - загальне складання.

5.19. Деталі замків - виготовлення.

5.20. Диски зчеплення, гальмівні накладки - складання, склеювання.

5.21. Диски роторів, компресорів, турбін - розмічання, слюсарне оброблення.

5.22. Ежектори продуктивністю до 100 т/г - складання з штампованих половин під зварювання в пристроях, приганяння з іншими деталями та випробування.

5.23. Замки вагонні комбіновані з фаллю, двері тамбурні пасажирських вагонів - приганяння деталей та складання.

5.24. Заслінки дросельні з ручним приводом всіх типів та розмірів - складання та випробування.

5.25. Зубці шестерень коробки мотовозу та дрезин - обпилювання.

5.26. Камери нагрівальні дифузійних печей, системи охолодження вакуумних установок - складання.

5.27. Картери причіпного пристрою - установлення трубок з підганянням.

5.28. Клапани високого тиску та маневрового пристрою - притирання по сідлам.

5.29. Клапани та крани повітро- та водопровідні - притирання.

5.30. Кожухи для обшивання - виготовлення.

5.31. Кожухи захисні скадних конструкцій - складання.

5.32. Колонки водомірні з приладами "Клінкер" - складання, випробування, здавання.

5.33. Кільця поршневі - випилювання замка та шабрування.

5.34. Кільця стопорні - розмічання, свердління, підганяння.

5.35. Компенсатори - складання та випробування.

5.36. Контролери масляні - складання та регулювання.

5.37. Коробки передач - складання та випробування.

5.38. Коробки розподільні - повне виготовлення (без монтажу).

5.39. Корпуси блочних ящиків - виготовлення.

5.40. Корпуси компресорів - складання.

5.41. Корпуси кришок - підганяння з шабруванням пазів та клинців до них.

5.42. Корпуси, кронштейни - шабрування.

5.43. Корпуси приладів - установлення деталей в корпус, приганяння кришок з кожухом на замках, петлях, обмежувачах.

5.44. Корпуси та каркаси зварні з різних матеріалів розміром 500 х 500 х 700 мм - складання з прихвачуванням, виправлення.

5.45. Крани газові - притирання конічних поверхонь.

5.46. Лебідки підіймальні з механічним приводом - складання та випробування.

5.47. Ліфти - складання.

5.48. Механізми тягові, маніпулятори, кришки вхідних люків, приводи стопора, якірного канату, приводи дрібних рулів - складання, випробування, здавання.

5.49. Мости (з прутка) для кріплення приводу - виготовлення, установлення.

5.50. Насоси поршневі - складання та випробування.

5.51. Обичайки - складання з фланцями.

5.52. Опори гнучкі - складання, рихтування.

5.53. Основини, панелі, плити-обпилювання, розмічання, свердління отворів в різних площинах, нарізання різьби.

5.54. Отвори під шарикопідшипники - доведення.

5.55. Пакети литих лопаток - складання та приганяння під зварювання.

5.56. Панелі складної конструкції - виготовлення.

5.57. Перехідники гумові - виготовлення.

5.58. Підставки для тарілок одинарних - складання, регулювання.

5.59. Підшипники ковзання з діаметром до 300 мм - шабрування.

5.60. Підшипники суднові опорні та упорні - укладання вкладишів в ліжка корпусів та кришок без допоміжного підганяння з перевіркою поверхонь, які сполучаються, з точністю до 0,05 мм.

5.61. Підшипники шарикові та радіальні однорядні, шарикові радіальні сферичні, двохрядні з зовнішнім діаметром понад 500 мм - комплектування та складання.

5.62. Плити перевірочні - шабрування.

5.63. Повітровіддільники - загальне складання.

5.64. Поршні - складання з шатуном та приганяння поршневого кільця.

5.65. Приводи до реакторів, млинів та шнеків - складання.

5.66. Пристрої для знімання півмуфт, кілець підшипника - складання.

5.67. Прокладки гофрировані - виготовлення за кресленням.

5.68. Прокладки мідні з асбестовим наповнювачем - виготовлення.

5.69. Рами та крила стругів снігоочищувачів - складання під зварювання.

5.70. Редуктори якірних пристроїв - складання.

5.71. Ротори та статори турбін - набирання та установлення лопаток.

5.72. Рукави герметичні та металеві для арматури - складання.

5.73. Ручки стальні фасонні - розмічання та обпилювання контуру за розміткою або шаблоном.

5.74. Стакани перебіркові, конусні, вентиляційні, датчики з конусними вставками тощо - підганяння деталей при виготовленні, остаточне складання, регулювання та випробування.

5.75. Станини металорізальних верстатів - шабрування напрямних з точністю не менше двох точок на поверхні 1 кв.см.

5.76. Стояки блок-механізмів - обпилювання.

5.77. Стояки леєрні та тентові, контрфорси - приганяння, складання.

5.78. Сундуки металеві - виготовлення деталей та складання.

5.79. Супорти токарних верстатів - складання.

5.80. Тумби штурвальні - складання, здавання.

5.81. Тумбочки інструментальні верстатника - складання.

5.82. Ущільнювачі стільникові - виготовлення.

5.83. Фланці прямокутні для повітропроводів та фасонних частин систем промислової вентиляції - виготовлення.

5.84. Фундаменти під допоміжні механізми малих суден - монтаж.

5.85. Хлоратори - складання та випробування.

5.86. Цистерни та резервуари - складання під зварювання.

5.87. Шарикопідшипники підвищеної точності - складання та установлення.

5.88. Шарніри кришок піаніно та роялей - складання.

5.89. Шатуни - шабрування, запресування втулок та складань.

5.90. Шестірні комбіновані - складання з перевіркою індикатором.

5.91. Шестірні конічні - обпилювання зубців вручну.

5.92. Шестірні та рейки різного модуля - складання зубців в парі, з забезпеченням зазору та контакту, який вимагається.

5.93. Шини - виготовлення за кресленнями.

5.94. Шланги з муфтами без обтискання під пресом - складання.

5.95. Шланги з обв'язуванням дротом, кріпленням хомутами під гідравлічне випробування від 15 - 30 кгс/скв.м.

5.96. Шнеки та конвеєри середньої складності - складання.

5.97. Щити розподільні одно- та двохпанельні відкритого та закритого виконання - повне виготовлення та складання без монтажу.