Інструкція для посади "Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера електромонтажних робіт 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на приймання та виконання випробувань вузлів середньої складності;
      - основи електротехніки в межах роботи, яку виконує;
      - основні експлуатаційні якості електромашин, електроапаратів та радіоустаткування;
      - будову акумуляторних батарей;
      - технологічні процеси складання та монтажу простих електромашин, електроапаратів і радіоустаткування;
      - будову, призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів середньої складності;
      - основні види браку монтажу електроустаткування та заходи щодо його запобігання.

1.4. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює і приймає вузли, конструкції і робочі механізми середньої складності після електромонтажних операцій.

2.2. Виконує остаточне приймання вузлів, конструкцій та робочих механізмів середньої складності після електромонтажних операцій.

2.3. Виконує остаточне приймання монтажу простого електроустаткування на машинах.

2.4. Перевіряє та випробовує окремі агрегати електроустаткування на стендах за допомогою необхідних контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Усуває причини виникнення браку та своєчасно його ліквідує.

2.6. Веде журнал випробувань.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер електромонтажних робіт 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати зварювальні - контроль монтажу та устаткування.

5.2. Апарати рентгенівські пересувні - контроль складання і регулювання.

5.3. Вимикачі масляні турбонасосів - перевірка зазорів.

5.4. Калорифери електровагонів - контроль установлення та монтажу.

5.5. Кришки, колектори, траверси, регулятори, демпфери - контроль.

5.6. Мотори - контроль установлення, монтажу і підключення пускорегулювальної апаратури.

5.7. Прилади автомобільного електроустаткування: реле, регулятори, генератори індукційної котушки, переривники розподільників - перевірка роботи.

5.8. Ротори і статори до електромашини та їх пакети - контроль складання.

5.9. Щити камбузні - контроль монтажу, випробування на стенді.