Інструкція для посади "Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера електромонтажних робіт 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на складання, випробування і монтаж електроустаткування середньої складності;
      - закони електротехніки та радіотехніки у межах роботи, яку виконує;
      - будову електромашин малої потужності;
      - будову, призначення і правила застосування складних контрольно-вимірювальних приладів і апаратури;
      - різні види браку під час складання вузлів, агрегатів і установлення електроустаткування та під час монтажу їх на машинах.

1.4. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює і приймає складні вузли конструкції та робочих механізмів після електромонтажних операцій.

2.2. Виконує остаточне приймання електроустаткування середньої складності.

2.3. Визначає причини дефектів під час виконання електромонтажу та своєчасно вживає заходів щодо їх усунення.

2.4. Оформляє установлену документацію.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер електромонтажних робіт 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апаратура сигнальних вогнів - контроль монтажу.

5.2. Генератори - контроль монтажу за принциповою схемою.

5.3. Електродвигуни магістральних електровозів та тепловозів - контроль остаточного складання.

5.4. Електроприводи та електроустаткування: харчоблоку, банно-прального блоку, медичного блоку - контроль якості монтажу.

5.5. Електросхеми середньої складності - перевірка і випробування.

5.6. Кабелі - контроль якості затягування в труби, прокладання і кріплення магістральних та місцевих на суднах середньої складності.

5.7. Пульти керування машиніста, радіорубки, динамометри, контакторні ящики електровагонів - контроль установлення і монтажу.

5.8. Ротори, статори, кришки до електромашин, кожухи, корпуси, вузли гіроскопів, вакуумні прилади - контроль.

5.9. Схеми електричного зв'язку з комутаторами до 10 номерів - контроль якості монтажу та здавання в період швартових та ходових випробувань.

5.10. Схеми електроприводів загальносуднової вентиляції, компресорних установок, холодильних установок - контроль якості монтажу та здавання в період швартових випробувань.

5.11. Схеми електроприводів насосних суднових систем (водопровідної, відливної, осушувальної, забортної, питної води, пожежної) - контроль якості монтажу та здавання в період швартових і ходових випробувань.

5.12. Схеми електроприводів шпилів, брашпилів - приймання і здавання під час швартових та ходових випробувань.

5.13. Схеми панелей і секцій щитів - перевірка з'єднань схем в загальну схему.

5.14. Схеми складні - контроль якості після монтажу гнучким проводом.

5.15. Пристрої розподілювачів зі складними електросхемами, з великою кількістю провідників та апаратури - контроль після повного монтажу та випробування на стенді.