Інструкція для посади "Паяльщик 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Паяльщик 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією паяльщика 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - процес паяння різними методами твердими припоями в електричних печах та в соляних ваннах;
      - будову різного устаткування, пристроїв та інструментів, які застосовуються під час паяння;
      - порядок готування та правила застосування припоїв;
      - правила визначення міцності паяння на розтягнення та зріз;
      - способи видалення окисної плівки;
      - технічні умови на паяння деталей і виробів та величину зазору між кромками, які з'єднує.

1.4. Паяльщик 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Паяльщик 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Паяльщик 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Паяльщик 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Паяє тугоплавкими та високоміцними припоями жароміцні сплави та нержавіючі сталі з міцністю шва на розтягнення понад 20 кг/кв.мм під час нагрівання в електричних печах з відновлювальною атмосферою та температурою, яку точно регулює.

2.2. Паяє алмазні сегменти та бруски до корпусів кругів та штрипсів на установках СВЧ.

2.3. Паяє в печах під час нагрівання деталей струмами високої частоти, електричною дугою та газовими пальниками.

2.4. Паяє в соляних ваннах.

2.5. Паяє складні та відповідальні шви апаратів, які працюють під високим тиском.

2.6. Паяє труби у важкодоступних місцях.

2.7. Паяє феритові вироби на ультразвукових установках.

2.8. Паяє концентрованими джерелами енергії на установках з кварцовими лампами, електронно-променевих, лазерних.

2.9. Паяє зануренням у розплавлений припій та хвилею припою.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Паяльщик 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Паяльщик 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Паяльщик 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Паяльщик 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Паяльщик 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Паяльщик 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Паяльщик 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Паяльщик 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Паяльщик 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Паяльщик 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Паяльщик 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Паяльщик 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Паяльщик 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Паяльщик 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Паяльщик 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Паяльщик 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Деталі корпусів золотих годинників - підготовка до паяння.

5.2. Деталі корпусні радіоапаратури з алюмінію - паяння в соляних ваннах.

5.3. Змійовики багатозахідні - паяння.

5.4. 4Коліна, розтруби трубки, альта, тенору, баритону тощо - паяння тугоплавкими припоями.

5.5. Круги алмазні відрізні сегментні - паяння сегментів.

5.6. Кузови автомобілів - оплавлення різними припоями та синтетичним порошком.

5.7. Лопатки на роторах турбін та на робочих колесах турбін - паяння.

5.8. Повітро- та газоохолоджувачі турбо- та гідрогенераторів і великих машин з водневим охолодженням - паяння трубок охолодження.

5.9. Прилади вимірювальні зі складною схемою - паяння в важкодоступних місцях.

5.10. Радіатори водяного охолодження - паяння.

5.11. Труби - паяння в печах.

5.12. Штрипси алмазні - паяння брусків.