Інструкція для посади "Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста дорожньо-транспортних машин 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову й технічні характеристики дорожньо-транспортних машин, навісного обладнання та пристроїв;
      - правила монтажу й демонтажу навісного обладнання, принцип роботи та систему керування ними;
      - системи змащування, живлення та охолодження двигунів внутрішнього згоряння;
      - граничне навантаження на обслуговуване обладнання;
      - правила дорожнього руху;
      - встановлену сигналізацію під час виконання робіт;
      - допустимі кути спуску та підйому машини;
      - види робіт, що виконуються дорожньо-транспортними машинами, порядок і способи їх виконання, правила виконання робіт з причіпним та навісним обладнанням;
      - технічні вимоги до матеріалів, які застосовуються під час улаштування доріг та майданчиків;
      - марки й норми витрачання горючих та мастильних матеріалів;
      - способи визначення та усунення неполадок;
      - порядок оформлення приймально-здавальних документів на виконані роботи;
      - слюсарну справу.

1.4. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує дорожньо-транспортними машинами під час виконання робіт з планування майданчиків, профілювання трас, доріг, переміщення ґрунтів та сипких матеріалів, укочування дорожнього полотна, пересування залізничних колій, розпушування гірничої маси та інших аналогічних робіт із застосовуванням основного й змінного навісного обладнання.

2.2. Проводить заправлення машин горючими та мастильними матеріалами, змащування вузлів машин, навісного та причіпного обладнання.

2.3. Уявляє та усуває неполадки машин та механізмів у процесі роботи.

2.4. Виконує профілактичний ремонт і бере участь у інших видах ремонту обслуговуваного обладнання.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст дорожньо-транспортних машин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі керування автогрейдером з двигуном потужністю понад 44,2 кВт до 73,5 кВт (60 до 100 к.

5.2. с.), моторним котком масою понад 5 т.