Інструкція для посади "Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні знання про ґрунти, їх класифікацію;
      - тепловий і газовий стан породного відвалу, правила проходження й ремонтів канав і траншей;
      - види та способи їх кріплення;
      - правила користування інструментом;
      - вимоги до якості кріпильних матеріалів;
      - конструкції і габарити дерев'яних та металевих вишок;
      - розміри ін'єкторів, схеми монтажу та ремонту бурового обладнання й циркуляційної системи;
      - основи слюсарних і теслярських робіт;
      - правила засипання тріщин та провалів, ліквідації "навісів";
      - кути природного відкосу порід;
      - правила огородження ділянок з замулювальними свердловинами та ін'єкторами, консистенцію пульпи для замулювання;
      - будову змішувальної камери;
      - правила визначення складу пульпи ваговим способом;
      - види приймальних воронок свердловин;
      - способи відновлення замулених пульповодних магістралей, групових замулювальних свердловин;
      - порядок подання замулювання в об'єкти, що замулюються;
      - способи відбору проб пульпи.

1.4. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить замулювання осередків пожеж крізь свердловини, промулювання поверхневого шару породного відвалу з використанням ін'єкторів, забивання ін'єкторів у зоні осередку пожежі породного відвалу, обгородження ділянки із замулювальними свердловинами та осередку пожежі, засипання й замулювання тріщин та провалів.

2.2. Здійснює виймання та викладання породи, кріплення канав і траншей; підтримування старих пульповодних і водоводних канав, колодязів, насосних і пульпоперекачувальних станцій; збирання, розбирання, ремонт та переставлення інжекторів бурових вишок, збирання й розбирання трубопроводів.

2.3. Виконує зачищення й збирання відкосів уступу та бортів кар'єру: приготування глинястого, цементного, вапняного розчинів і пульпи у змішувачах; взяття проб пульпи на визначення складу.

2.4. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.