Інструкція для посади "Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з механоскладальних робіт 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію, принцип роботи особливо складних та відповідальних машин, верстатів, агрегатів та апаратів;
      - способи статичного та динамічного випробування;
      - способи налагодження і регулювання виготовлюваних машин, приладів та іншого устаткування;
      - принцип розрахунку та способи перевірки ексцентриків і інших кривих та зубчастих зачеплень;
      - методи розрахунку та побудови складних фігур;
      - правила заповнення паспортів на виготовлювані машини.

1.4. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає, регулює, випробовує та здає відповідно до технічних умов особливо складні та відповідальні експериментальні, унікальні машини, верстати, агрегати та апарати.

2.2. Перевіряє правильність їх складання зі зніманням експлуатаційних діаграм та характеристик.

2.3. Монтує трубопороводи високого тиску під будь-які гази і рідини, які застосовуються Усуває дефекти, які виявляє.

2.4. Розраховує зубчасті зачеплення, ексцентрики та інші криві та перевіряє їх.

2.5. Будує геометричні фігури.

2.6. Бере участь в оформленні паспорту на машини, які складає та випробовує.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати механічної централізації, механізми автошлагбаумів, осьові редуктори шляхоукладачів - складання та регулювання.

5.2. Апарати унікальні нумераційні (за спеціальними заказами) - складання та регулювання.

5.3. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння - установлення поршневого, золотникового та розподільного валів з вивірянням осьових ліній.

5.4. Вали колінчасті машин та двигунів внутрішнього згоряння - укладання, центрування та перевірка з регулюванням.

5.5. Вали колінчасті парових машин різних типів для великих суден - підганяння шпонкових канавок, калібрування мотилевих шийок з точністю до 0,03 мм.

5.6. Вали трансмісійні рольгангів - складання.

5.7. Взірці головні дослідні та експериментальні суднової апаратури: автоматичної, сильфонної, запобіжної - дослідне складання, випробування в присутності комісії, доведення конструкції до остаточного виду.

5.8. Верстати прецизійні металообробні - складання, остаточна перевірка на точність, випробування та здавання.

5.9. Верстати унікальні металообробні з гідрокопіювальним пристроєм - складання, регулювання, випробування та здавання.

5.10. Газотурбінна установка - регулювання.

5.11. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю понад 1472 кВт (2000 к.с.) - складання, регулювання та налагодження.

5.12. Засувки з суцільним подвійним клином II та III ступеня тиску - складання, регулювання, випробування та здавання.

5.13. Клапани дистанційного керування сильфонні з тарілчастими пружинами - складання, регулювання, випробування, здавання.

5.14. Колеса зубчасті некруглі - слюсарне оброблення, складання зі втулкою, остаточне оброблення після гартування, установлення.

5.15. Колони з паралелями парових машин та двигунів внутрішнього згоряння - установлення, центрування, вивіряння та регулювання.

5.16. Компресорні автоматичні станції тиском 400 кгс/кв.см - установлення на випробувальний стенд, монтаж (регулювання пальної, масляної апаратури, системи пуску, клапанів датчиків тощо), виявлення дефектів в системі та усунення їх, підрахування всіх характеристик, здавання замовнику.

5.17. Компенсатори восьмигранні - виготовлення та складання.

5.18. Коноїди - установлення на пристрій, остаточне оброблення зі зніманням величини припуску за таблицями на компараторі.

5.19. Кронштейн кермового серводвигуна - складання.

5.20. Лінії автоматичні, які складаються з агрегатних верстатів, - складання, налагодження, випробування та здавання.

5.21. Лінії валів великих суден з діаметром валів, які зварює, понад 600 мм - установлення на стенді, вивіряння, розгортання отворів, приганяння болтів, складання, здавання.

5.22. Лічильники температурних регуляторів, столи зварювальних установок, головки зварювальних установок, вакуумні датчики, столи координатографів, вузли до установок для виробництва твердих схем - складання та налагодження.

5.23. Лопатки робочі, напрямні, соплові та діафрагми - приганяння на щільність в місцях кріплення зі зберіганням проходів за технічними умовами або кресленнями.

5.24. Машини горизонтально-кувальні зусиллям понад 20 МН - загальне складання.

5.25. Машини кермові гідравлічні та насоси змінної продуктивності - складання, монтаж, випробування та здавання.

5.26. Машини парові - остаточне складання, випробування та здавання.

5.27. Механізми головні суднові - здавання в експлуатацію.

5.28. Муфти з'єднувальні турбін - приганяння зачеплення.

5.29. Муфти роз'єднувальні - розрахунок та регулювання сполучених деталей.

5.30. Обойми турбіни, парові щити, діафрагми - приганяння до корпусу турбіни.

5.31. Поверхні ущільнювальних корпусів та кришок суднової апаратури з безпрокладальним з'єднуванням, з діаметром понад 200 мм - притирання та доведення ущільнювальних площин до 9 - 10-го класів точності.

5.32. Преси гідравлічні зусиллям понад 100 МН - складання.

5.33. Прилади особливо складні, з диференційними зачепленнями, з розрахунком зубчастих зачеплень - складання, механічне та електричне регулювання, випробування та здавання.

5.34. Редуктори планетарні та глобоїдні понад два ступеня - складання.

5.35. Траверси головного підйому заливальних та розливальних кранів мартенівських цехів - складання.

5.36. Трубоповітропроводи дотичні, еліптичні патрубки, дотичні підводи - контрольне та укрупнене складання.

5.37. Турбіни з редуктором та головним упорним підшипником - перевірка центрування при установленні на стенді та судні.

5.38. Турбіни парові - перевірка зазору між лопатками, корпусом та ротором, ущільнень діафрагми, сальникових ущільнень в упорних та опорних підшипниках.

5.39. Турбіни парові - посадка дисків на вал, установлення та балансування роторів (статичне та динамічне), остаточне складання, випробування, здавання.

5.40. Устаткування електровакуумне - складання, регулювання, випробування.