Інструкція для посади "Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з механоскладальних робіт 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію, кінематичну схему та принцип роботи вузлів механізмів та верстатів, які складає;
      - технічні умови на установлення, регулювання та приймання вузлів, машин, які складає, будову, призначення та правила застосування робочого, контрольно-вимірювального інструменту, приладів та пристроїв;
      - систему допусків та посадок, квалітетів (класів точності) та параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення);
      - принцип взаємозамінності деталей та вузлів;
      - способи розмічання складних деталей та вузлів, спосіб термооброблення та доведення особливо складного слюсарного інструменту;
      - способи запобігання та усунення деформації металів та внутрішніх напружень в процесі термічного оброблення та зварювання;
      - основи механіки та технології металів в межах роботи, яку виконує.

1.4. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує слюсарне оброблення та приганяння великих та відповідальних деталей та складних вузлів за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності).

2.2. Складає, регулює та випробовує складні вузли агрегатів, машин та верстатів.

2.3. Притирає та шабрує сполучні поверхні складних деталей та вузлів.

2.4. Обробляє внутрішні пази, шліцеві з'єднання - евольвентні та прості.

2.5. Підганяє натяги та зазори, центрує деталі, вузли та агрегати, які монтує.

2.6. Монтує трубопроводи, які працюють під тиском повітря та агресивних спецпродуктів.

2.7. Виконує статичне та динамічне балансування відповідальних вузлів машин та деталей складної конфігурації на спеціальних балансувальних верстатах.

2.8. Усуває дефекти, які виявляє під час складання та випробування вузлів, агрегатів, машин.

2.9. Запресовує на гідравлічних та гвинтових механічних пресах.

2.10. Бере участь у монтажі та демонтажі випробувальних стендів, в складанні, регулюванні та випробуванні особливо складних експериментальних та унікальних машин під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Авторегулятори - перебирання після стендових випробувань.

5.2. Арматура суднова - ручне притирання та доведення ущільнювальних поверхонь.

5.3. Барабани змішувальні з внутрішніми спіралями - складання.

5.4. Блоки циліндрів внутрішнього згоряння - шабрування ділянок під кришки підшипників колінчастого валу.

5.5. Важільки в блок-механізмах - приганяння по сектору.

5.6. Вали гребні з діаметром до 250 мм - шабрування та приганяння шпонкових пазів за калібром.

5.7. Вали зубчастих передач допоміжних механізмів - укладання валів з приганянням підшипників.

5.8. Верстати-автомати, загортальні етикетирувальні, випарні та вакуум-апарати, лінійнорізальні та штампувальні агрегати - складання.

5.9. Візки моторних платформ шляхоукладачів - розмічання та установлення щелепів.

5.10. Вінці опорні - складання.

5.11. Вісь стрічкрпротягувальна - слюсарне оброблення та складання.

5.12. Вкладиші опорно-упорного підшипника - складання з сегментом.

5.13. Вкладиші підшипників суднових - шабрування рознімань в рівень з розніманням корпусів та кришок з точністю до 0,02 мм та з забезпеченням взаємозамінних деталей.

5.14. Втулки бурові - складання окремих конструкцій.

5.15. Втулки дейдвудні з гумометалевими вкладишами для валів з облицюваннями - складання вкладишів за калібром.

5.16. Втулки, натискачі, важілі в автоматичних нумераційних апаратах - заміна.

5.17. Гальма стрічкові з редуктором - пришабрення черв'ячного зцеплення з забезпеченням плями дотику, складання.

5.18. Гвинти гребні для валів - приганяння маточини за конусом вала та за калібром.

5.19. Гідросупорти, гідроклапани - складання та остаточне доведення.

5.20. Гідроциліндри підіймання мотовала - складання та випробування.

5.21. Головки грибоподібні вентиляційні з ручним приводом всіх розмірів - складання та випробування.

5.22. Гребінки, костильки та внутрішні конуси в механічних нумераційних апаратах - заміна.

5.23. Датчики сигнальні, приводи датчиків - регулювання з установленням на клапани засувки.

5.24. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю понад 73,6 до 736 кВт (100 до 1000 к.с.) - загальне складання.

5.25. Деталі з пазами та прорізами форми "ластівчин хвіст" - слюсарне оброблення.

5.26. Деталі складні - розгортання отворів у важкодоступних місцях.

5.27. Дизелі - складання та установлення шатунно-поршневої групи.

5.28. Диски фрикційні з діаметром до 300 мм - притирання з допуском на площинність та прямолінійність в межах 0,01 мм.

5.29. Ежектори продуктивністю понад 100 т/г - складання із штампованих половин під зварювання в пристроях, приганяння з іншими деталями та випробування.

5.30. Ексцентрики, кулачки та противаги регулятора турбогенератора - обпилювання за шаблонами.

5.31. Електроповітродувки та турбоповітродувки - складання.

5.32. Замки роялів - складання.

5.33. Захоплювачі рейкорізальні стрілочних переводів, осердя блок-механізмів, захоплювачі шеститонного парового крану, кришки турбогенераторів - складання.

5.34. Захлопки з конічним та черв'ячним зачепленням з діаметром від 150 до 250 мм - складання.

5.35. Захлопки суднові відливні, приймальні та вентиляційні з умовним проходом до 350 мм та понад 350 мм - підганяння гумового ущільнення, складання/регулювання.

5.36. Зенкери алмазні - чищення базових поверхонь, розкриття алмазів.

5.37. Калібри гребних валів та гребних гвинтів - шабрування під підганяння конусу зі шпонками.

5.38. Каркаси для радіоприладів з профільної сталі з кількістю вхідних деталей до 50 - складння.

5.39. Кінгстони з умовним проходом понад 275 мм, з умовним тиском до 50 кгс/скв.м - притирання тарілки та гнізда, складання, випробування, здавання.

5.40. Клапани автоматичні (парові та водяні) - складання, регулювання, випробування, здавання.

5.41. Клапани високого тиску, ущільнювальні кільця - притирання.

5.42. Клапани запобіжні, редукційні, дренажні, перепускні, неповоротні та неповоротно-запорні, котельні та запобіжні, головні та контрольні 1-го та 2-го ступеня тиску (до 30 кгс/кв.см) - складання, регулювання, випробування, здавання.

5.43. Клапани прямоточні дистанційні з приводом - складання, регулювання, здавання.

5.44. Клапани швидкозапорні та парові, коробки турбіни - перебирання після стендових випробувань.

5.45. Клінкети з умовним проходом до 875 мм - шабрування та притирання клинових поверхонь, складання, випробування, здавання.

5.46. Колонки водомірних суднових парових котлів складних систем з робочим тиском понад 25 кгс/кв.см - складання, регулювання, випробування, здавання.

5.47. Компресори та блоки сушіння (БС) тиском до 230 кгс/кв.см - установлення на стенд, монтаж, випробування за заданою програмою, демонтаж, усунення незначних дефектів в системі.

5.48. Коробки реверса мотовозів та вантажної дрезини - шабрування вікон.

5.49. Коробки центрального приводу - складання.

5.50. Корпуси соплових апаратів - складання.

5.51. Корпуси та каркаси зварювання з різних матеріалів - складання.

5.52. Корпуси та кришки складної конфігурації великих габаритів - слюсарне оброблення з підганянням та установленням місць з'єднань замків та петель.

5.53. Корпуси та кронштейни - шабрування площини за 2-м класом точності.

5.54. Кришки газонепроникні з приводом - складання та випробування.

5.55. Кришки ущільнювальні - складання кілець.

5.56. Кронштейни силових серводвигунів - складання.

5.57. Круги шліфувальні з діаметром до 750 мм - складання, випробування, балансування.

5.58. Лабіринти - установлення та запресування.

5.59. Маніпулятори - шабрування, притирання.

5.60. Машини папероробні та картоноробні - складання.

5.61. Машинки гідравлічні приводні для захлопок та інших механізмів - остаточне складання, регулювання, випробування, здавання.

5.62. Механізми головні, допоміжні і агрегати - установлення, центрування, монтаж із застосуванням пластмас.

5.63. Механізми планетарні - складання.

5.64. Механізми - складання та механічне регулювання за 2-м класом точності.

5.65. Механізми стопорні - складання та регулювання.

5.66. Механізми та арматура дистанційно-керувальних корабельних та суднових систем - випробування.

5.67. Міст керування гідрофікований - складання, регулювання.

5.68. Муфти кулачкові - приганяння.

5.69. Муфти спускові - остаточне оброблення після загартування.

5.70. Напрямні гартовані - притирання пазів з перевіркою індикатором.

5.71. Нафтопідігрівачі суднові - складання.

5.72. Обойми - складання з ударним сегментом.

5.73. Обойми та щити - складання з пластинками ущільнення.

5.74. Опори двигуна - складання.

5.75. Охолоджувачі, дистилятори, конденсатори - складання.

5.76. Патрубки складні - складання, шабрування та підганяння.

5.77. Переводи стрілочні подвійні перехресні - складання.

5.78. Передачі кутові зубчасті - складання, регулювання з забезпеченням зазору, який вимагається, та п'ятна дотику.

5.79. Передачі кутові керування клинкетами та клапанами - складання, регулювання, здавання.

5.80. Перо керма з балером - шабрування конусів та шпонкових пазів, приганяння, складання, здавання.

5.81. Перо керма та балер з фланцевим з'єднанням - шабрування площин фланців, складання з'єднання, вивіряння осьової лінії, розгортання отворів.

5.82. Підставки для тарілок парних - складання.

5.83. Підшипники з конусними отворами - складання.

5.84. Підшипники ковзання, які складаються з декількох частин - шабрування.

5.85. Підшипники (кульові та роликові) всіх розмірів, які випускають за класами точності А, Б та С, - комплектування та складання.

5.86. Підшипники суднові опорні, упорно-допоміжні для валів з діаметром до 300 мм - шабрування постілей та вкладишів.

5.87. Пневмоциліндри - складання та регулювання.

5.88. Повзуни стрілочні електроприводів - обпилювання кутів, площин, фасок та виходів із кільцевої канавки.

5.89. Преси гідравлічні потужністю до 3000 т - складання та монтаж.

5.90. Приводи до кульових млинів - складання та регулювання.

5.91. Пристрої підковпачні вакуумних напилювальних установок - складання вузлів.

5.92. Пристрої промивальні на водоопріснювальній установці - складання.

5.93. Пружини - тарування та випробування навантаженням з перевіркою за таблицею.

5.94. Редуктори - складання, регулювання, випробування.

5.95. Редуктори черв'ячні - шабрування черв'ячного зачеплення.

5.96. Ресори - складання.

5.97. Ротори та статори парових та газових турбін - складання.

5.98. Самонакладачі, ротаційні та плоскодрукувальні машини, напівавтомати для відливання стереотипів - складання.

5.99. Сельсини контактні - установлення та регулювання траверс, демпферів, монтаж шарикопідшипників, обкатування, регулювання осьового люфта, доведення, попереднє складання, статичне балансування.

5.100. Сепаратори - вставлення заклепок вручну за допомогою механізму, вставлення роликових кілець, заряджання роликами.

5.101. Системи спеціальних труб - шабрування, полірування внутрішнє труб.

5.102. Станини великих металообробних верстатів - шабрування напрямних.

5.103. Турбіни парові та газові - приганяння та установлення лопаток та складання опорно-упорних підшіпників.

5.104. Установки фільтрувальні - складання.

5.105. Фільтри складних конструкцій здвоєні - складання, здавання.

5.106. Хоботи завалочних машин - складання.

5.107. Холодильники - складання агрегатів, установлення дверей та випробування.

5.108. Шарикопідшипники прецизійні (виконання за особливими технічними умовами) - складання та установлення.

5.109. Шланги з обтисненням на пресі під гідравлічні випробування тиском до 300 кгс/кв.см - складання.