Інструкція для посади "Намотувальник котушок 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Намотувальник котушок 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип дії, порядок обслуговування устаткування різних моделей, яке використовує;
      - кінематику, електричну схему та способи налагодження намотувального устаткування, яке застосовує;
      - призначення та застосування універсальних та спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів та інструментів будь-якої складності;
      - властивості, технічні та технологічні характеристики матеріалів, які застосовує;
      - типи намоток та технічні умови на намотування виробів, що виробляються;
      - основи знань з електро- і радіотехніки.

1.4. Намотувальник котушок 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Намотувальник котушок 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Намотувальник котушок 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Намотувальник котушок 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Намотує особливо складні та особливо стабільні котушки для високовольтних та високочастотних трансформаторів та трансформаторів друкованого монтажу з малими габаритними розмірами (намотувальне вікно 4 - 5 мм із застосуванням магнітопроводу ШЛ5, ШЛ6, ШЛ8 з великою кількістю обмоток та виводів) проводами різних діаметрів із заправленням виводів монтажним проводом.

2.2. Намотує дослідні та експериментальні трансформатори та дроселі на автоматах, напівавтоматах та багатошпиндельних верстатах різних типів усекліматичного та експортного виконання і з особливим прийманням.

2.3. Підганяє опори та індуктивності трансформаторів, перевіряє на короткозамкнені витки.

2.4. Намотує на ажурні каркаси проводи будь-яких марок та діаметрів.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Намотувальник котушок 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Намотувальник котушок 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Намотувальник котушок 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Намотувальник котушок 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Намотувальник котушок 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Намотувальник котушок 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Намотувальник котушок 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Намотувальник котушок 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Намотувальник котушок 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Намотувальник котушок 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Намотувальник котушок 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Намотувальник котушок 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Намотувальник котушок 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Намотувальник котушок 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Намотувальник котушок 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Намотувальник котушок 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Трансформатори типу "Потенціал" високовольтні - намотування в умовах одиничного, дослідного, експериментального виробництва.

5.2. Трансформатори для схем друкованого монтажу типу "Малютка" - намотування на магнітопроводи.

5.3. Трансформатори тороїдальні, дослідні та експериментальні - багатошарове намотування в умовах малосерійного виробництва.

5.4. Трансформатори-перетворювачі тороїдальні малогабаритні, трансформатори для відеотехніки малогабаритні - намотування котушок.

5.5. Трансформатори особливо стабільні в експортному і всекліматичному виконанні - намотування котушок.