Інструкція для посади "Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту автомобілів 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні відомості про будову автомобілів та мотоциклів;
      - порядок складання простих вузлів;
      - заходи та способи оброблення, зрощування, ізолювання та паяння електропроводів;
      - основні види електротехнічних і ізоляційних матеріалів, їх властивості та призначення;
      - способи виконання кріпильних робіт та обсяг першого та другого технічного обслуговування;
      - призначення та правила застосування найбільш розповсюджених універсальних та спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;
      - основні механічні властивості оброблюваних матеріалів;
      - призначення та застосування охолоджувальних і гальмівних рідин, масел та палива;
      - правила застосування пневмо- та електроінструменту;
      - основні відомості про допуски та посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - основні відомості з електротехніки і технології металів у обсязі роботи, яку виконує.

1.4. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає вантажні автомобілі, окрім спеціальних і дизельних, легкових автомобілів, автобусів довжиною до 9,5 м та мотоциклів.

2.2. Ремонтує, складає прості з'єднання та вузли автомобілів.

2.3. Знімає та установлює нескладну освітлювальну арматуру.

2.4. Обробляє, зрощує, ізолює та паяє проводи.

2.5. Виконує кріпильні роботи під час першого та другого технічного обслуговування, усуває виявлені дрібні несправності.

2.6. Виконує слюсарне оброблення деталей за 12 - 14-м квалітетами (5 - 7-м класами точності) із застосуванням пристроїв, слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту.

2.7. Виконує роботи середньої складності з ремонту та складання автомобілів під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автомобілі - знімання та установлення коліс, дверей, бризковиків, підніжок, буферів, хомутиків, кронштейнів бортів, крил вантажних автомобілів, буксерних гаків, номерних знаків.

5.2. Картери, колеса - перевірка кріплення.

5.3. Клапани - розбирання напрямних.

5.4. Кронштейни, хомутики - виготовлення.

5.5. Механізми самоскидні - знімання.

5.6. Насоси водяні, вентилятори, компресори - знімання та установлення.

5.7. Плафони, ліхтарі задні, котушки запалювання, свічки, сигнали звукові - знімання та установлення.

5.8. Прилади та агрегати електроустаткування - перевірка, кріплення під час технічного обслуговування.

5.9. Проводи - заміна, паяння, ізолювання.

5.10. Прокладки - виготовлення.

5.11. Ресори - змащування листів ресор з їх розвантаженням.

5.12. Свічки, переривники-розподільники - зачищання контактів.

5.13. Фільтри повітряні, масляні тонкого та грубого очищення - розбирання, ремонт, складання.