Інструкція для посади "Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту автомобілів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та призначення вузлів, агрегатів та приладів середньої складності;
      - правила складання автомобілів та мотоциклів, ремонту деталей, вузлів, агрегатів і приладів;
      - основні заходи розбирання, складання, знімання та установлення приладів та агрегатів електроустаткування;
      - відповідальні регулювальні та кріпильні роботи;
      - типові несправності системи електроустаткування, способи їх виявлення та усунення;
      - призначення та основні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту електроустаткування;
      - основні властивості металів;
      - призначення термооброблення деталей;
      - будову універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів;
      - допуски та посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення), правила руху транспортних засобів усередині цехів, корпусів та території підприємства.

1.4. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає дизельні та спеціальні вантажні автомобілі та автобуси довжиною понад 9,5 м.

2.2. Ремонтує, складає вантажні автомобілі, окрім спеціальних та дизельних, легкові автомобілі і автобуси довжиною до 9,5 м.

2.3. Ремонтує та складає мотоцикли, моторолери і інші мототранспортні засоби.

2.4. Виконує кріпильні роботи відповідальних нарізних з'єднань під час технічного обслуговування з заміною спрацьованих деталей.

2.5. Виконує технічне обслуговування; розбирання, ремонт, складання, регулювання та випробування агрегатів, вузлів та приладів середньої складності.

2.6. Розбирає відповідальні агрегати та електроустаткування автомобілів.

2.7. Визначає та усуває несправності в роботі вузлів, механізмів, приладів автомобілів та автобусів.

2.8. З'єднує та паяє проводи з приладами і агрегатами електроустаткування.

2.9. Виконує слюсарне оброблення деталей за 11 - 12-м квалітетами (4 - 5-м класами точності) із застосуванням універсальних пристроїв.

2.10. Ремонтує та установлює складні агрегати та вузли під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

2.11. Переганяє автомобілі до місця усунення дефектів, установлює автомобілі на підйомники та випробувальні стенди і назад, на нагромаджувальні площадки.

2.12. Проводить окремі види випробувань за маршрутною технологією та плановими методиками.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автомобілі легкові, вантажні, автобуси всіх марок та типів - знімання та установлення бензобаків, картерів, радіаторів, гальмових педалей, глушників; заміна ресор.

5.2. Вали карданні, цапфи гальмових барабанів - підганяння під час складання.

5.3. Вентилятори - розбирання, ремонт, складання.

5.4. Головки блоків циліндрів, шарніри карданів - перевірка, кріплення.

5.5. Головки циліндрів самоскидного механізму - знімання, ремонт, установлення.

5.6. Двигуни всіх типів, задні, передні мости, коробки передач, окрім автоматичних, зчеплення, вали карданні - розбирання.

5.7. Контакти - паяння.

5.8. Крила легкових автомобілів - знімання, установлення.

5.9. Насоси водяні, масляні, вентилятори, компресори - розбирання, ремонт, складання.

5.10. Обмотки ізоляційних приладів та агрегатів електроустаткування - просочування, сушіння.

5.11. Реле-регулятори, розподільники запалювання - розбирання.

5.12. Сідла клапанів - оброблення шарошкою, притирання.

5.13. Фари, замки запалювання, сигнали - розбирання, ремонт, складання.