Інструкція для посади "Начальник цеху з добування нафти і газу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник цеху з добування нафти і газу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності цеху;
      - технологію виробничого процесу видобутку нафти і газу, нафтогазопромислове устаткування і правила його технічної експлуатації;
      - спеціалізацію цехів і підрозділів та виробничі зв'язки між ними;
      - основи економіки, організацію виробництва, праці та управління;
      - організацію оперативного обліку виробництва;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтової та газової промисловості;
      - основи трудового законодавства;
      - законодавства з охорони надр і навколишнього середовища;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник цеху з добування нафти і газу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник цеху з добування нафти і газу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник цеху з добування нафти і газу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник цеху з добування нафти і газу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху.

2.2. Організовує безперебійну роботу всіх виробничих ланок і здійснює оперативний контроль за виконанням виробничих завдань.

2.3. Забезпечує експлуатацію свердловин та інших виробничих об'єктів в суворому дотриманні встановлених технологією режимів і правил технічної експлуатації.

2.4. Вживає заходів щодо поліпшення використання фонду свердловин.

2.5. Здійснює контроль за виконанням робіт з введення в експлуатацію свердловин, закінчених бурінням і освоєнням.

2.6. Контролює своєчасне забезпечення виробничих об'єктів необхідними матеріалами, устаткуванням, інструментом і транспортом.

2.7. Організовує роботу щодо удосконалення технології видобутку нафти, газу, газового конденсату, механізації та автоматизації виробничих процесів, використання резервів підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості та собівартості нафти і газу.

2.8. Координує роботу дільниць і бригад з видобутку нафти і газу.

2.9. Здійснює контроль за витратами матеріалів, електроенергії, палива.

2.10. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів.

2.11. Бере участь у складанні графіків ремонтів промислового устаткування і здійснює контроль за їх виконанням.

2.12. Забезпечує безпечні та здорові умови праці.

2.13. Забезпечує складання і своєчасне подання установленої звітності по цеху.

2.14. Здійснює виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

2.15. Керує працівниками цеху.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник цеху з добування нафти і газу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник цеху з добування нафти і газу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник цеху з добування нафти і газу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник цеху з добування нафти і газу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник цеху з добування нафти і газу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник цеху з добування нафти і газу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник цеху з добування нафти і газу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник цеху з добування нафти і газу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник цеху з добування нафти і газу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник цеху з добування нафти і газу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник цеху з добування нафти і газу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник цеху з добування нафти і газу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник цеху з добування нафти і газу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник цеху з добування нафти і газу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник цеху з добування нафти і газу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник цеху з добування нафти і газу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.