Інструкція для посади "Токар-карусельник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Токар-карусельник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією токаря-карусельника 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію і правила перевірки на точність унікальних і інших особливо складних карусельних верстатів;
      - будову, геометрію і правила термооброблення, заточування і доведення всіх видів нормального і унікального різального інструменту;
      - способи установлення, кріплення і вивірення особливо складних відповідальних деталей в декількох площинах з застосуванням інструментів і приладів;
      - правила визначення найвигідніших режимів різання та високопродуктивного використання верстата і інструменту;
      - правила розрахунків, які пов'язані з виконанням особливо складних і відповідальних робіт.

1.4. Токар-карусельник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Токар-карусельник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Токар-карусельник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Токар-карусельник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує токарне оброблення особливо складних і відповідальних тонкостінних деталей, які підлягають деформації, з великою кількістю опуклих, увігнутих і фасонних поверхонь, які обробляє за 1 - 5-м квалітетами (2-м класом точності).

2.2. Установлює деталі з комбінованим кріпленням, з великою кількістю переустановлень, які вимагають вивіряння спеціальним інструментом та приладом.

2.3. Нарізає великі, складні, особливо складні різного профілю та кроку; шліфує і полірує поверхні.

2.4. Виконує токарне оброблення особливо складних відповідальних великогабаритних деталей, виробів та вузлів на унікальних токарно-карусельних верстатах, в тому числі виконує указані роботи з оброблення деталей з важкооброблюваних, високолегованих та жароміцних матеріалів методом сполученого плазмово-механічного оброблення.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Токар-карусельник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Токар-карусельник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Токар-карусельник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Токар-карусельник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Токар-карусельник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Токар-карусельник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Токар-карусельник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Токар-карусельник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Токар-карусельник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Токар-карусельник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Токар-карусельник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Токар-карусельник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Токар-карусельник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Токар-карусельник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Токар-карусельник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Токар-карусельник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарат сопловий - остаточне оброблення тонкостінних конструкцій з великою кількістю переходів.

5.2. Деталі корпусні гідротурбін і насосів - оброблення отворів з декількома розмірами з двох і більше установок, з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.3. Деталі циліндрів газових компресорів і гідравлічних пресів - розточування отворів, підрізання, точіння канавок у важкодоступних місцях з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.4. Диски парових радіальних турбін багатовінцеві двосторонні - остаточне оброблення.

5.5. Корпус компресора - остаточне оброблення з великою кількістю переходів (з двох і більше установок).

5.6. Корпуси дейдвудних сальників - остаточне оброблення за ескізами.

5.7. Лопатки і циліндри турбін з високими параметрами - шліфування на конус у складеному стані з різними схилами конусності.

5.8. Пакет соплового апарату - остаточне оброблення з двох і більше установок з великою кількістю переходів.

5.9. Планшайби і основи 16-метрового карусельного верстата (планшайби з чотирьох частин та основа з семи-восьми секторів) - остаточне обточування.

5.10. Сепаратори пари, корпуси реакторів - повне токарне оброблення з плазмовим підігріванням.

5.11. Циліндри турбін високого тиску - чистове оброблення з прорізанням профільних канавок під лопатки.