Інструкція для посади "Токар-карусельник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Токар-карусельник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією токаря-карусельника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, кінематичні схеми і правила перевірки на точність токарно-карусельних верстатів різних типів;
      - конструктивні особливості і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
      - будову складних контрольно-вимірювальних інструментів і приладів;
      - марки і правила застосування шліфувальних кругів;
      - геометрію, правила термооброблення, заточування, доведення і установлення нормального і спеціального різального інструменту;
      - систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
      - основи знань з електротехніки;
      - заходи щодо забезпечення безпечної роботи плазмової установки, витяжної вентиляції і системи охолодження;
      - принципову схему установки плазмового підігрівання і способи налагодження плазмотрона.

1.4. Токар-карусельник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Токар-карусельник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Токар-карусельник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Токар-карусельник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує токарне оброблення складних деталей на токарно-карусельних верстатах різних типів за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) з великою кількістю переходів, а також з застосуванням методу сполученого плазмово-механічного оброблення.

2.2. Вмикає і вимикає плазмову установку.

2.3. Нарізає крізні та упорні стрічкові різьби за 8 - 10-м квалітетами (3-м класом точності).

2.4. Виконує точне обточування, підрізання та розточування у важкодоступних місцях.

2.5. Налагоджує верстати плазмової установки та плазмотрона на суміщене оброблення.

2.6. Обточує суцільнокатані колеса рухомого складу по колу катання (за копіром), підрізає торці зовнішньої сторони маточин, розточує отвори.

2.7. Керує токарно-карусельними верстатами з діаметром планшайби понад 8000 мм.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Токар-карусельник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Токар-карусельник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Токар-карусельник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Токар-карусельник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Токар-карусельник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Токар-карусельник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Токар-карусельник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Токар-карусельник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Токар-карусельник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Токар-карусельник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Токар-карусельник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Токар-карусельник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Токар-карусельник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Токар-карусельник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Токар-карусельник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Токар-карусельник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бандажі дробарок - остаточне оброблення.

5.2. Бігуни (котки) діаметром понад 750 мм - повне токарне оброблення.

5.3. Блоки канатні діаметром понад 750 мм - повне токарне оброблення.

5.4. Вінці зубчасті діаметром до 2000 мм - повне токарне оброблення, кругле шліфування.

5.5. Вкладиші з двох половин - остаточне токарне оброблення.

5.6. Втулки сферичні зубчасті з зовнішнім діаметром понад 500 до 1200 мм - повне токарне оброблення.

5.7. Втулки циліндричні і фланці діаметром понад 750 мм - остаточне токарне оброблення.

5.8. Гвинти гребні діаметром до 1000 мм - чистове розточування конусного отвору за калібром.

5.9. Диски і діафрагми парових радіальних турбін багатовінцеві односторонні - остаточне токарне оброблення.

5.10. Діафрагми парових турбін діаметром понад 2000 мм - попереднє оброблення.

5.11. Кільця маслознімні з двох половин - повне токарне оброблення.

5.12. Кільця притискні (тонкостінні) - оброблення складного профілю.

5.13. Кільця соплові - чистове обточування.

5.14. Кокілі формувальні висотою понад 1000 мм - повне токарне оброблення.

5.15. Колеса зубчасті і робочі парових турбін з зовнішнім діаметром понад 750 до 2000 мм - повне токарне оброблення.

5.16. Колеса діаметром понад 750 мм - чистове оброблення і розточування маточини.

5.17. Корпуси редукторів - обточування площини, чистове розточування отворів та розточування поковки.

5.18. Корпуси робочих коліс гідротурбін - попереднє оброблення.

5.19. Маховики діаметром понад 750 мм - повне оброблення.

5.20. Обичайки фільтрів діаметром понад 1000 мм - остаточне оброблення.

5.21. Обойми суднових підшипників з двох половинок - остаточне оброблення.

5.22. Опори ковзні і маточини суднових підшипників з двох половин - остаточне оброблення.

5.23. Погони - чистове обточування зверху, розточування внутрішнього отвору діаметром до 5000 мм та обточування бігової доріжки.

5.24. Прес-форми і конуси малі доменної печі - остаточне оброблення.

5.25. Сектори зубчасті - обточування кругле.

5.26. Стакан, втулки, кільця, які мають понад три посадочних розмірів, - повне оброблення.

5.27. Станини - повне оброблення.

5.28. Чаші діаметром до 2000 мм - обточування та підрізання з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.29. Шестірні конічні з зовнішнім діаметром понад 2000 мм - попереднє оброблення.

5.30. Шестірні конічні з зовнішнім діаметром до 2000 мм - остаточне оброблення з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.31. Шестірні циліндричні, шківи гладкі, ободи і муфти діаметром понад 750 до 2000 мм - остаточне оброблення з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.32. Шківи для клинопасових передач і канатні діаметром понад 750 до 2000 мм - повне оброблення.