Інструкція для посади "Звукооформлювач II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Звукооформлювач II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією звукооформлювача - не менше 1 року, досвід роботи на різносторонніх за звуковим вирішенням фільмах - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні технологічні процеси озвучення фільму;
      - принцип взаємного художнього зв'язку зображення, звуку і монтажу;
      - основи музичної культури і грамоти;
      - звукові властивості музичних інструментів;
      - технологічне обладнання і правила його експлуатації;
      - історію національної і світової кінематографії;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Звукооформлювач II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Звукооформлювач II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Звукооформлювач II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Звукооформлювач II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує під керівництвом звукооператора роботу із синхронного шумового оформлення фільму у відповідності із загальним творчим задумом.

2.2. Підбирає і синтезує самостійно (чи як керівник бригади звукооформлювачів) шумові фактури і виконує їх на інструментах і спецпристроях.

2.3. Проводить викопіювання звукошумового матеріалу.

2.4. Проводить при паралельних роботах самостійно, за завданням звукооператора, запис синхронних шумів.

2.5. Монтує звукошумову фонограму у відповідності до метражу фільму.

2.6. Забезпечує високу художню і технічну якість і строки підготовки синхронного шумового матеріалу до перезапису.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Звукооформлювач II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Звукооформлювач II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Звукооформлювач II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Звукооформлювач II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Звукооформлювач II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Звукооформлювач II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Звукооформлювач II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Звукооформлювач II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Звукооформлювач II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Звукооформлювач II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Звукооформлювач II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Звукооформлювач II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Звукооформлювач II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Звукооформлювач II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Звукооформлювач II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Звукооформлювач II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.