Інструкція для посади "Установник декорацій II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Установник декорацій II категорії" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією установника декорацій III категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи постановницьких робіт;
      - прийоми та основні правила побудування і розбирання декорацій;
      - теслярську роботу;
      - системи врубок і з'єднань дерев'яних конструкцій;
      - сорти і породи лісоматеріалів;
      - їх застосування і властивості;
      - креслення і ескізи;
      - прийоми роботи на щитових пристроях;
      - призначення деревообробних верстатів і правила їх експлуатації;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Установник декорацій II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Установник декорацій II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Установник декорацій II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Установник декорацій II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує підготовчі роботи під час будівництва і розбирання декорацій.

2.2. Виготовлює за кресленнями та ескізами елементи декорацій із застосуванням вимірювальних і столярних інструментів.

2.3. Працює на деревообробних верстатах.

2.4. Будує, збирає декорації з декоративних елементів за кресленнями та ескізами, укріплює їх, розбирає.

2.5. Обшиває фундусні та каркасні стіни дошками, вагонкою, фанерою, горбилем, кахлями (фанерними).

2.6. Влаштовує каркаси стін у павільйоні і на натурі (радіусних і з отворами складного обрису).

2.7. Оброблює стіни під обвалену частково штукатурку, влаштовує каркас під розлом кладки цегляних стін.

2.8. Влаштовує помости з виготовленням стійок або ж зі сходами і терасами.

2.9. Виготовлює м'які стелі.

2.10. Монтує металеві напівсфери.

2.11. Виготовлює і встановлює постаменти.

2.12. Настилає підлоги фанерою, штучними плитами, влаштовує фанерні фризи, підлоги з нерівностями.

2.13. Збирає освітлювальні риштування.

2.14. Засипає площу декорацій тирсою, піском, землею і будівельним сміттям.

2.15. Планує площу.

2.16. Розбирає столярні деталі для подальшого використання під час установлення декорацій.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Установник декорацій II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Установник декорацій II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Установник декорацій II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Установник декорацій II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Установник декорацій II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Установник декорацій II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Установник декорацій II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Установник декорацій II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Установник декорацій II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Установник декорацій II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Установник декорацій II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Установник декорацій II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Установник декорацій II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Установник декорацій II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Установник декорацій II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Установник декорацій II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.