Інструкція для посади "Токар-карусельник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Токар-карусельник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією токаря-карусельника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип підналагодження і перевірки на точність токарно-карусельних верстатів різних типів;
      - будову і умови застосування плазмотрона;
      - правила керування великими верстатами, які обслуговує разом з токарем вищої кваліфікації;
      - будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв, призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту і пристроїв;
      - геометрію, правила заточування і установлення нормального і спеціального різального інструменту, виготовленого з інструментальних сталей, з пластинками твердих сплавів або керамічними;
      - допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
      - основні властивості матеріалів, які обробляє.

1.4. Токар-карусельник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Токар-карусельник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Токар-карусельник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Токар-карусельник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує токарне оброблення деталей за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-м класами точності) на токарно-карусельних верстатах з застосуванням нормального різального інструменту та універсальних пристроїв.

2.2. Виконує токарне оброблення складних деталей за 8 - 10-м квалітетами (3-м класом точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для оброблення визначених деталей або виконання окремих операцій.

2.3. Виконує операції з обточування та розточування циліндричних, конічних і фасонних поверхонь з використанням декількох супортів одночасно.

2.4. Обробляє конуси за дві подачі.

2.5. Виконує токарні роботи методом суміщеного плазмово-механічного оброблення під керівництвом токаря-карусельника вищої кваліфікації.

2.6. Керує токарно-карусельними верстатами з діаметром планшайби до 8000 м.

2.7. Виправляє профіль суцільно катаних коліс рухомого складу після прокатування.

2.8. Обробляє колеса за заданими розмірами.

2.9. Установлює колеса на верстат, закріплює та знімає їх з верстата після оброблення.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Токар-карусельник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Токар-карусельник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Токар-карусельник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Токар-карусельник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Токар-карусельник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Токар-карусельник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Токар-карусельник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Токар-карусельник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Токар-карусельник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Токар-карусельник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Токар-карусельник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Токар-карусельник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Токар-карусельник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Токар-карусельник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Токар-карусельник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Токар-карусельник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бандажі дробарок - попереднє токарне оброблення.

5.2. Бігуни (котки) діаметром до 750 мм - остаточне токарне оброблення.

5.3. Блоки канатні діаметром до 750 мм - повне токарне оброблення.

5.4. Втулки сферичні зубчасті з зовнішнім діаметром до 500 мм - повне оброблення.

5.5. Втулки циліндричні і фланці діаметром до 500 мм - повне оброблення.

5.6. Втулки циліндричні і фланці діаметром понад 750 мм - попереднє оброблення.

5.7. Гвинти гребні діаметром до 3000 мм - попереднє розточування отворів.

5.8. Диски і діафрагми турбін - попереднє оброблення.

5.9. Кільця поршневі, шестірні циліндричні, шківи гладкі, муфти і ободи діаметром до 750 мм - остаточне оброблення.

5.10. Кокілі формувальні висотою до 1000 мм - повне токарне оброблення.

5.11. Колеса зубчасті і робочі парових турбін діаметром до 750 мм - повне токарне оброблення.

5.12. Колеса робочі парових турбін діаметром до 750 мм - чистове обточування та розточування маточини.

5.13. Колодки гальмівні - повне оброблення.

5.14. Корпуси і кришки опорних, упорних суднових підшипників - попереднє оброблення постелі, масляних порожнин і торців.

5.15. Маховики діаметром до 750 мм - повне токарне оброблення.

5.16. Обойми суднових підшипників з двох половин - попереднє оброблення.

5.17. Опори ковзні і маточини суднових підшипників з двох половин - попереднє оброблення.

5.18. Прес-форми і конуси малі доменної печі - попереднє оброблення.

5.19. Шестірні конічні з зовнішнім діаметром до 2000 мм - попереднє оброблення.

5.20. Шестірні циліндричні, шківи гладкі, ободи і муфти діаметром понад 750 до 2000 мм - попереднє оброблення.

5.21. Шківи для клинопасових передач та канатні діаметром до 750 мм - повне оброблення.