Інструкція для посади "Монтажник позитива III категорія", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник позитива III категорія" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила поводження з плівкою;
      - техніку склеювання;
      - правила роботи на пресі, синхронізаторі, монтажному і звукомонтажному столі, розшифрувальнику;
      - призначення магнітика;
      - способи розмагнічування інструменту;
      - процес підготування і оброблення синхронного і німого матеріалів до монтажу;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Монтажник позитива III категорія призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник позитива III категорія підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник позитива III категорія керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник позитива III категорія під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розроблює позитивний матеріал (зображення і фонограма) за сценарними номерами.

2.2. Підбирає позитивний матеріал за сценарієм.

2.3. Склеює позитив для відбору дублів.

2.4. Відбирає дублі для монтажу.

2.5. Розбирає і систематизує дублі і зрізки (за планами, епізодами і сценами).

2.6. Робить розмітку зображення і фонограми для підготовки до монтажу.

2.7. Синхронізує матеріал за хлопавками і розміткою зображення з магнітною фонограмою синхронними мітками.

2.8. Підбирає синхронності на звукомонтажному столі.

2.9. Підготовлює магнітні фонограми для копіювання і встановлення магнітиків для механічної розмітки.

2.10. Підготовлює кільця для тонування.

2.11. Обслуговує тонування під час мовного, музичного, шумового озвучення (веде запис на тонуванні з відбору дублів, склеює кільця тощо), обслуговує укладання тексту.

2.12. Переносить коробки з плівкою між монтажними кімнатами і апаратними при перегляді матеріалу на екрані і при тонувальних роботах.

2.13. Проводить роботи як монтажник позитива не менше, ніж у двох умовних повнометражних фільмах.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник позитива III категорія має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник позитива III категорія має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник позитива III категорія має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник позитива III категорія має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник позитива III категорія має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник позитива III категорія має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник позитива III категорія має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник позитива III категорія має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник позитива III категорія має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник позитива III категорія несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник позитива III категорія несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник позитива III категорія несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник позитива III категорія несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник позитива III категорія несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник позитива III категорія несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник позитива III категорія несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.