Інструкція для посади "Токар-карусельник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Токар-карусельник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією токаря-карусельника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості та правила перевірки на точність унікальних і інших складних карусельних верстатів;
      - конструкцію і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
      - технічні характеристики і особливості експлуатації установки плазмового підігрівання;
      - основи теорії різання металів у межах роботи, яку виконує;
      - способи досягнення заданих квалітетів і параметрів шорсткості;
      - геометрію, конструкцію, правила заточування і доведення різноманітного різального інструменту;
      - правила визначення режиму різання за довідниками і паспортом верстата.

1.4. Токар-карусельник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Токар-карусельник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Токар-карусельник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Токар-карусельник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує токарне оброблення складних відповідальних деталей за 6 - 7-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) з великою кількістю переходів і установленням їх на універсальних токарно-карусельних верстатах різних конструкцій.

2.2. Обточує зовнішні і внутрішні криволінійні поверхні та сполучені з криволінійними циліндричними поверхнями двома подачами, а також конусні поверхні з важкодоступними для оброблення та виміряння місцями.

2.3. Нарізає різьби всіх профілів за 6 - 7-м квалітетами (2 - 3-м класами точності).

2.4. Установлює деталі з комбінованим кріпленням за допомогою косинців, підкладень, планок.

2.5. Установлює деталі за індикатором у всіх площинах.

2.6. Виконує токарне оброблення складних, великогабаритних деталей на унікальних токарно-карусельних верстатах, в тому числі виконує указані роботи з оброблення деталей з важкооброблюваних, високолегованих та жароміцних матеріалів методом суміщеного плазмово-механічного оброблення.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Токар-карусельник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Токар-карусельник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Токар-карусельник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Токар-карусельник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Токар-карусельник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Токар-карусельник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Токар-карусельник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Токар-карусельник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Токар-карусельник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Токар-карусельник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Токар-карусельник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Токар-карусельник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Токар-карусельник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Токар-карусельник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Токар-карусельник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Токар-карусельник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вінець опорний - остаточне оброблення.

5.2. Вінці зубчасті діаметром понад 2000 мм - повне оброблення, кругле шліфування.

5.3. Вкладиші з двох половин - остаточне оброблення.

5.4. Вкладиші суднових підшипників рознімні - остаточне оброблення.

5.5. Втулки сферичні зубчасті з зовнішнім діаметром понад 1200 мм - повне оброблення.

5.6. Гвинти гребні діаметром понад 1000 мм - чистове розточування конусного отвору за калібром.

5.7. Деталі корпусних турбін і насосів діаметром до 5000 мм - оброблення отворів з декількома розмірами з двох і більше установлень.

5.8. Діафрагми парових турбін потужністю понад 100 МВт - остаточне оброблення.

5.9. Кільця зубчасті і робочі парових турбін з зовнішнім діаметром понад 2000 мм - повне токарне оброблення.

5.10. Кільця опорні регулювальні - повне оброблення з нарізанням і поліруванням упорної різьби.

5.11. Конуси великі і доменної печі - повне токарне оброблення.

5.12. Корпус і пакет соплового апарату - остаточне оброблення.

5.13. Корпусні деталі гідротурбін, гідрозатворів - остаточне оброблення.

5.14. Кришки торцеві кульових, турбінних та стрижневих млинів - повне оброблення з поліруванням шийок.

5.15. Маточини рулів, румпеля і мортири - чистове розточування конусного отвору за калібром.

5.16. Підшипники сферичні для кульових млинів - розточування, підрізання, оброблення сфер за копірами.

5.17. Планшайби зі шпинделями, супорти великих карусельних верстатів - повне токарне оброблення.

5.18. Погони - чистове обточування зверху, розточування внутрішнього отвору діаметром понад 5000 мм та обточування бігової доріжки.

5.19. Прес-форми складної конфігурації - остаточне токарне оброблення.

5.20. Ротори центрифуг - повне оброблення.

5.21. Станини конусної дробарки - повне оброблення.

5.22. Циліндри і траверси до пресів - повне оброблення.

5.23. Чаші діаметром понад 2000 мм - обточування з підрізанням з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.24. Шестірні конічні з зовнішнім діаметром понад 2000 мм - остаточне оброблення з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.25. Шестірні циліндричні, шківи, ободи, муфти діаметром понад 2000 мм - остаточне оброблення з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.26. Шківи для клинопасових передач та канатні діаметром понад 2000 мм - повне оброблення.