Інструкція для посади "Начальник служби центральної інженерно-технологічної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби центральної інженерно-технологічної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань розроблення завдань і оперативного керування виробництвом;
      - порядок розроблення виробничих завдань і перспективи розвитку виробництва;
      - виробничі потужності підприємства;
      - спеціалізацію цехів і підрозділів;
      - виробничі зв'язки між ними;
      - технологію виробничого процесу;
      - організацію оперативного обліку виробництва;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління, передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтової та газової промисловості, основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник служби центральної інженерно-технологічної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби центральної інженерно-технологічної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби центральної інженерно-технологічної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби центральної інженерно-технологічної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання виробничого завдання з видобування нафти і газу, графіка будівництва свердловин відповідно до заданої технології.

2.2. Здійснює оперативний контроль за виконанням структурними підрозділами виробничих завдань з підготовки і реалізації нафти і газу, закачування робочих агентів у продуктивні пласти.

2.3. Аналізує роботу районних інженерно-технологічних служб.

2.4. Забезпечує оперативний контроль за перебігом основного виробництва, виявлення причин відхилень виробничого процесу від установлених режимів і графіків, причин аварій і ускладнень та вживає необхідних заходів щодо їх усунення.

2.5. Контролює стан і використання фонду нафтових і газових свердловин.

2.6. Здійснює керівництво розробленням і впровадженням заходів щодо своєчасного введення свердловин в експлуатацію із простою.

2.7. Забезпечує узгоджену роботу інженерно-технологічних служб, а також цехів основного і допоміжного виробництва.

2.8. Разом з функціональними відділами і службами підприємства здійснює оперативне коректування технологічних режимів роботи виробничих об'єктів, завдань.

2.9. Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо забезпечення виконання виробничих завдань і контролює їх виконання.

2.10. Забезпечує керівництво підприємства щодобовою інформацією про результати виконання виробничих завдань.

2.11. Вирішує питання перекидання робітників, механізмів і транспорту на аварійні об'єкти.

2.12. Бере участь у розслідуванні аварій і ускладнень.

2.13. Організовує роботу з введення в експлуатацію свердловин, що закінчені бурінням і освоєнням, контролює їх виконання.

2.14. Забезпечує контроль за створенням для бурових і вишкомонтажних бригад нормальних виробничо-побутових умов.

2.15. Організовує своєчасне забезпечення основного виробництва матеріалами, устаткуванням, інструментом і всіма видами транспорту.

2.16. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди.

2.17. Керує працівниками служби.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби центральної інженерно-технологічної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби центральної інженерно-технологічної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби центральної інженерно-технологічної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби центральної інженерно-технологічної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби центральної інженерно-технологічної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби центральної інженерно-технологічної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби центральної інженерно-технологічної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби центральної інженерно-технологічної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби центральної інженерно-технологічної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби центральної інженерно-технологічної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби центральної інженерно-технологічної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби центральної інженерно-технологічної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби центральної інженерно-технологічної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби центральної інженерно-технологічної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби центральної інженерно-технологічної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби центральної інженерно-технологічної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.