Інструкція для посади "Різьбошліфувальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Різьбошліфувальник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією різьбошліфувальника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості і правила перевірки на точність різьбошліфувальних верстатів різних типів, універсальних і спеціальних пристроїв;
      - класифікацію і характеристики шліфувальних кругів і правила застосування їх залежно від металу, який обробляє, кроку різьби та чистоти оброблення, яка вимагається;
      - правила настроювання і регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів.

1.4. Різьбошліфувальник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Різьбошліфувальник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Різьбошліфувальник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Різьбошліфувальник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Шліфує різьби різного кроку та профілю на складних та відповідальних інструментах, деталях та пристроях за 6-м квалітетом (1 - 2-м класами точності), а також виконує шліфування та затилування зубів черв'ячних фрез за 6 - 7-ю ступенями точності на різьбошліфувальних верстатах різних типів.

2.2. Підбирає, установлює і править шліфувальні круги під будь-який профіль різьби.

2.3. Шліфує з застосуванням декількох люнетів.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Різьбошліфувальник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Різьбошліфувальник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Різьбошліфувальник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Різьбошліфувальник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Різьбошліфувальник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Різьбошліфувальник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Різьбошліфувальник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Різьбошліфувальник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Різьбошліфувальник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Різьбошліфувальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Різьбошліфувальник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Різьбошліфувальник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Різьбошліфувальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Різьбошліфувальник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Різьбошліфувальник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Різьбошліфувальник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Барабанчики контрольні для різьбових скоб і фрез - шліфування різьби.

5.2. Гвинти пресів Бринелля - шліфування різьби.

5.3. Гребінки дискові багатозахідні для внутрішньої різьби - шліфування різьби з підгонкою радіусів.

5.4. Калібри (пробки) різьбові конусні - шліфування профільної різьби.

5.5. Калібри (кільця) різьбові - шліфування профільне різьби.

5.6. Калібри (пробки) різьбові циліндричні - остаточне шліфування профільної різьби.

5.7. Копіри з метричною і спеціальною різьбою одно- і багатозахідні - шліфування різьби.

5.8. Мітчики конічні - шліфування профільне різьби.

5.9. Мітчики ручні і машинні з метричною та дюймовою різьбою - остаточне шліфування різьби.

5.10. Мітчики з багатозахідною, пилкоподібною та трапецеїдальною різьбою - шліфування профільне різьби.

5.11. Фрези різьбові - шліфування профільне різьби та затилування.

5.12. Фрези черв'ячні модульні - шліфування профільне різьби та затилування.