Інструкція для посади "Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричні схеми;
      - методи перевірки і регулювання електрообладнання;
      - конструкцію розподільчих пристроїв;
      - щити керування і захисту;
      - правила і порядок випробування електричного устаткування підстанцій і захисних засобів;
      - принципові схеми і принцип дії електронних пристроїв автоматики, телемеханіки;
      - схеми і групи об'єднань обмоток і позначення виводів;
      - основні дані із державних стандартів про матеріали, які застосовуються під час ремонту обладнання підстанції;
      - норми витрат кабелів, проводів, матеріалів і трансформаторного масла.

1.4. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює високовольтні випробування електрообладнання і кабелів.

2.2. Розмічає місця установлення перетворювальних агрегатів.

2.3. Проводить установлення і монтаж реакторів і фільтропристроїв.

2.4. Установлює і обслуговує повітряні вимикачі змінного струму.

2.5. Установлює і регулює збірні комплектні розподільчі пристрої та їх окремі блоки і вузли.

2.6. Випробовує дію апаратів і приладів від сторонніх джерел струму та напруги і підготовляє їх до включення.

2.7. Проводить монтаж захистів і пристроїв автоматики ланцюгів первинної і вторинної комутації.

2.8. Робить перевірку і налагодження складних захистів.

2.9. Переключає анцапф силових трансформаторів.

2.10. Проводить фазування ошиновки і кабелів у відкритих і закритих розподільчих пристроях.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер тягової підстанції 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.