Інструкція для посади "Шліфувальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шліфувальник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією шліфувальника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості і правила перевірки на точність шліфувальних верстатів різних типів та універсальних і спеціальних пристроїв;
      - розрахунки, пов'язані з налагодженням верстатів;
      - правила визначення найвигіднішого режиму шліфування залежно від матеріалу, форми виробу і марки шліфувальних верстатів;
      - правила настроювання і регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - правила визначення режимів різання за довідниками і паспортом верстата.

1.4. Шліфувальник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Шліфувальник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Шліфувальник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Шліфувальник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Шліфує і доводить складні відповідальні деталі та інструмент з великою кількістю переходів і установлює за 6-м квалітетом (1 - 2-м класами точності) і зуборізальний інструмент за 6-м ступенем точності, які потребують комбінованого кріплення і точного вивірення в декількох площинах на шліфувальних верстатах різних типів і конструкцій.

2.2. Шліфує і доводить зовнішні і внутрішні фасонні поверхні і сполучені з криволінійними циліндричні поверхні, з важкодоступними для оброблення та виміряння місцями.

2.3. Шліфує довгі вали і гвинти з застосуванням декількох люнетів.

2.4. Шліфує складні відповідальні великогабаритні деталі і вузли на унікальному устаткуванні.

2.5. Шліфує електрокорундом.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Шліфувальник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шліфувальник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шліфувальник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шліфувальник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шліфувальник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шліфувальник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шліфувальник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шліфувальник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шліфувальник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Шліфувальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Шліфувальник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Шліфувальник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Шліфувальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Шліфувальник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Шліфувальник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Шліфувальник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Барабани - шліфування і доведення різьби.

5.2. Вали багатоколінчасті потужних дизелів - шліфування і доведення корінних і шатунних шийок, прилеглих буртів, галтелей, фланців.

5.3. Вали і отвори багатоконусні - шліфування і доведення.

5.4. Вали парових і водяних турбін великої потужності - шліфування з доведенням.

5.5. Валки кліті - шліфування і доведення.

5.6. Валки прокатних станів - профілювання, шліфування і доведення на унікальних вальцешліфувальних верстатах.

5.7. Вінця опорні - остаточне шліфування всіх деталей, які входять до вузла опорного вінця, опор, поворотних деталей, стояків і цапф фіксатора.

5.8. Гвинти мікрометричні для точних приладів - доведення після різьбошліфування.

5.9. Еталони хвоста лопаток парових турбін - шліфування хвостової частини та уклонів.

5.10. Золотники гідровиробів - шліфування і доведення корпусів і гільз.

5.11. Калібри і пробки з трапецеїдальною різьбою багатозахідні - шліфування з доведенням.

5.12. Каретки, станини, містки, супорти верстатів - шліфування профільне.

5.13. Крейцкопфи машин - шліфування.

5.14. Лопатки парових турбін - профільне шліфування та полірування зовнішнє і внутрішнє по колодці з шаблонами.

5.15. Матриці особливо складні з западинами, розташованими по радіусам конусами і лекальними поверхнями, - шліфування.

5.16. Повзуни - шліфування.

5.17. Поперечини карусельного великогабаритного верстата - шліфування площини лицевих напрямних під планки.

5.18. Поршні двигунів діаметром понад 500 мм - шліфування з доведенням.

5.19. Прес-форми багатомісні - шліфування.

5.20. Протяжки діаметром до 125 мм довжиною до 1200 мм - остаточне шліфування.

5.21. Станини металообробних верстатів довжиною до 3000 мм - шліфування напрямних площини.

5.22. Стояки карусельного великогабаритного верстата-шліфування площини напрямних.

5.23. Фрези черв'ячні шліцьові з криволінійним профілем - профільне шліфування зубів.

5.24. Циліндри парових кувальних і штампувальних молотів і циліндрів компресора - шліфування з доведенням.