Інструкція для посади "Токар-розточувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Токар-розточувальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією токаря-розточувальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, кінематичні схеми і правила перевірки на точність розточувальних верстатів різних типів;
      - конструктивні особливості і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
      - будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - геометрію, правила термооброблення, заточування і доведення нормального і спеціального різального інструменту;
      - способи налагодження спеціалізованих борштанг;
      - систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Токар-розточувальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Токар-розточувальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Токар-розточувальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Токар-розточувальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє складні деталі і вузли за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класом точності) з великою кількістю переходів і установлень на універсальних, координатно-розточувальних, а також алмазно-розточувальних верстатах різних типів.

2.2. Обробляє деталі, які вимагають точного додержання відстані між центрами паралельно розташованих отворів, допуску перпендикулярності або заданих кутів розташування осей.

2.3. Розточує із застосуванням однієї і двох борштанг одночасно та летючого супорта.

2.4. Визначає положення осей координат під час розточування декількох отворів, розташованих в двох площинах.

2.5. Налагоджує верстати.

2.6. Керує розточувальними верстатами з діаметром шпинделя понад 250 мм.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Токар-розточувальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Токар-розточувальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Токар-розточувальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Токар-розточувальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Токар-розточувальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Токар-розточувальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Токар-розточувальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Токар-розточувальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Токар-розточувальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Токар-розточувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Токар-розточувальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Токар-розточувальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Токар-розточувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Токар-розточувальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Токар-розточувальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Токар-розточувальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бабки задні токарно-гвинторізних верстатів - розточування отворів під піноль.

5.2. Бабки та напрямні штампувальних молотів - розточування центрових отворів і фрезерування паралелей.

5.3. Балери стерен середніх і великих суден, вали суднові проміжні - фрезерування шпонкових пазів.

5.4. Балки консольні - розмічання, свердління та розточування отворів.

5.5. Вали колінчасті - розточування отворів в шатунних шийках, свердління та розгортання отворів у фланці.

5.6. Вали суднові - свердління, зенкерування та розгортання конусних отворів для з'єднувальних болтів у фланцях.

5.7. Втулки мортир - остаточне розточування.

5.8. Втулки робочих коліс гідротурбін - попереднє розточування.

5.9. Гаки мостових кранів - розточування.

5.10. Гвинти гребні діаметром до 2000 мм - свердління та розточування отворів.

5.11. Головки конусні та сферичні корпуси - свердління, розточування отворів і горловини в різних площинах, підрізання торців від осі за заданими координатами.

5.12. Головки револьверні - розточування отворів.

5.13. Днища - свердління, розточування, розгортання отворів за заданими координатами в різних площинах.

5.14. Деталі складні і особливо складні з криволінійними кромками довжиною понад 1300 мм - фрезерування кромок і фасок.

5.15. Захлопки - розточування отворів під запресування втулок і розточування втулок після запресування.

5.16. Корпуси ДУІМ-ів - попереднє розточування.

5.17. Корпуси захлопок складні, зварні і штамповані - розточування отворів, кишень та обнижень з підрізанням торців.

5.18. Корпуси і кришки - розточування протилежно розташованих отворів з застосуванням борштанги на довжину ходу стола.

5.19. Корпуси опорних підшипників діаметром до 400 мм - остаточне розточування.

5.20. Корпуси паливних насосів, гільзи дизелів - алмазне розточування.

5.21. Корпуси передніх бабок верстатів - попереднє розточування, фрезерування торців.

5.22. Корпуси редукторів з двома і більше осями, розташованими в одній площині діаметром до 300 мм.

5.23. Корпуси редукторів - розточування і підрізання торців.

5.24. Корпуси фільтрів з діаметром понад 1000 мм - остаточне розточування.

5.25. Кривошипи діаметром понад 100 мм - розточування отворів.

5.26. Кронштейни з осям отворів, які перехрещуються, - чистове розточування.

5.27. Маточини гребних льодових гвинтів - остаточне розточування виточок і гнізд під лопаті.

5.28. Маточини рулів, румпеля і інших деталей - фрезерування внутрішніх шпонкових пазів.

5.29. Матриці, пристрої і плити кондукторів - розточування отворів, розташованих в різних площинах.

5.30. Патрубки для доменної печі - розточування сфери і підрізання.

5.31. Перегородки, кронштейни - свердління, розточування, розгортання отворів за заданими координатами в різних площинах.

5.32. Підшипники опорні суднові з діаметром валу до 400 мм - остаточне розточування.

5.33. Прес-форми, кондуктори складні - розточування отворів, розташованих в різних площинах.

5.34. Станини кувальних машин, станини робочих та шестеренних клітей, станини ножиць блюмінга - попереднє розточування, фрезерування та підрізання.

5.35. Статори турбогенераторів - розточування.

5.36. Столи фрезерних, свердлильних верстатів та формувальних машин - чистове розточування і фрезерування Т-подібних пазів.

5.37. Форштевні, ахтерштевні - фрезерування замків, пазів та свердління отворів.

5.38. Фундаменти особливо складні - оброблення в 2-х і більше площинах.

5.39. Шатуни дизелів, кувальних машин, головних парових машин з відстанню між центрами до 1800 мм - остаточне розточування.

5.40. Шківи гальмові, муфти - розточування конусних отворів.

5.41. Штампи для вирубання роторного, статорного та полюсного заліза - розмічання, свердління, розточування матриць і пуансонів, фрезерування кромок.

5.42. Штампи - фрезерування криволінійних кромок.